Πίσω
22/11/2022

Αναγκαίες οι πολιτικές για την επίτευξη των στόχων της μετάβασης σε ένα ενεργειακά φιλικό περιβάλλον

resource

Την ανάγκη δράσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην απόκτηση, βελτίωση και διατήρηση της απαραίτητης γνώσης, των εργαλείων και των πόρων προκειμένου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στον ιδιαίτερα απαιτητικό χαρακτήρα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, κ. Γιώργος Καββαθάς, στην ομιλία του στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Πάτρα, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, για την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και ΜμΕ: Πράσινη Μετάβαση, Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο & Αναγκαίες Προσαρμογές για την Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

«Η ΓΣΕΒΕΕ, ως τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, έχει σημαντικό θεσμικό ρόλο σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας υλοποιεί το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ». Το έργο αυτό, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην αναβάθμιση, εξέλιξη και τον μετασχηματισμό των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, σε δομές πληροφόρησης, γνώσης και υποστήριξης στα πεδία: της ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης μικρών επιχειρήσεων, της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ποιοτικών προδιαγραφών επαγγελματικής κατάρτισης και  της ενδυνάμωσης των τοπικών συνδικαλιστικών φορέων μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας πρότεινε την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και ΜμΕ: Πράσινη Μετάβαση, Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και Αναγκαίες Προσαρμογές για την Αύξηση Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το 2019 υπήρξε χρονιά ορόσημο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Από τη Σύνοδο των Παρισίων, ακόμα, τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμφώνησαν να θέσουν την ΕΕ στην πορεία που θα της επιτρέψει να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία έως το 2050», ανέφερε στο χαιρετισμό του, στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

 Όπως μάλιστα υπογράμμισε τελικός στόχος της Ε.Ε. είναι η επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας και αυτό συνεπάγεται μια μετάβαση η οποία θα χρειαστεί την ενεργοποίηση όλων των τομέων της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία αφενός στηρίζει την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και αφετέρου έχει ανάγκη από κίνητρα για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. «Μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» υπάρχουν ενταγμένες δράσεις, μεταρρυθμίσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2020, οι ΜμΕ συμβάλλουν κατά μέσο όρο περισσότερο στην απασχόληση και δημιουργούν περισσότερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η συνεισφορά των ελληνικών πολύ μικρών επιχειρήσεων υπερβαίνει το 35% της προστιθέμενης αξίας, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνήθως συνεισφέρουν το 10% έως 25% της προστιθέμενης αξίας», είπε ο κ. Καββαθάς και πρόσθεσε ότι

«Η μελέτη επιδίωξε να καταγράψει τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το «Ελλάδα 2.0» εστιάζοντας στις ΜμΕ στην Δυτική Ελλάδα και να σκιαγραφήσει το μέλλον τους σύμφωνα με τις δυνατότητες που θα φέρει η πράσινη μετάβαση».

«Μέσω της μελέτης, επισημαίνονται καίρια ζητήματα και καταγράφονται οι δυνατότητες όπως προκύπτουν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», δίνοντας βαρύτητα στην πράσινη μετάβαση για την οποία το «Ελλάδα 2.0» έχει προϋπολογίσει το μεγαλύτερο ποσό για την χώρα μας καθώς το σύνολο των επιχορηγήσεων υπολογίζεται να είναι6,026 δισ. ευρω  από τα συνολικά 18,191δισ.ευρω. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι επιχειρήσεις και κυρίως οι ΜμΕ προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για μια μετάβαση σε ένα ενεργειακά φιλικό περιβάλλον χρειάζονται πολιτικές που μεριμνούν για την αύξηση του μεγέθους των πολύ μικρών επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας, τόσο την κρίσιμη συμβολή τους για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, όσο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τις καθηλώνουν σε περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα με μικρές προοπτικές ανάπτυξης» τόνισε ο Πρόεδρος  της ΓΣΕΒΕΕ.

 Η μελέτη  του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ διενεργήθηκε με σκοπό να σκιαγραφήσει το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες τόσο της κλιματικής κρίσης όσο και της πράσινης μετάβασης και αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των δράσεων, μεταρρυθμίσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το «Ελλάδα 2.0» στις μικρές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στη Δυτική Ελλάδα. 

 Να σημειωθεί ότι την εκδήλωση τιμήσαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πάτρας ενώ τη  μελέτη θα παρουσιάσει η συγγραφέας της, Μαρία Μαργώση, διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.