Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
Συνεργασίες - δίκτυα
Κοινωνική δράση

Η τάση του αποσυνδικαλισμού παρατηρείται έντονα, ενώ παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν σκληρότερα και πιο αβέβαια οικονομικοκοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα, αυξάνοντας την ανάγκη στήριξης του χώρου των μικρών επιχειρήσεων.

Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
+2
resource

Η ΓΣΕΒΕΕ στη 10η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «Διάζωμα»

20/05/2024
resource

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

13/05/2024
resource

Τι κοινό έχει ένας δάσκαλος οδήγησης από την Θεσσαλονίκη με μία φωτογράφο από τα Χανιά; Ένας Βολιώτης ζαχαροπλάστης με έναν ανθοπώλη από το Άστρος Κυνουρίας; Μία αισθητικός από το Κιλκίς με έναν ηλεκτρολόγο από τα Κάτω Πατήσια;

02/05/2024

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Ανεξάρτητα με την ανά τον κόσμο ποικιλομορφία συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης, τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες σε πολλές χώρες παρατηρείται μια σαφής τάση έντονης μείωσης της συνδικαλιστικής πυκνότητας και επιρροής, παράλληλα και με την αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως μηχανισμού βελτίωσης των προτύπων εργασίας. Την ίδια ώρα, ο κόσμος της εργασίας, γενικότερα, παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες ενίσχυσης της ασφάλειας εργασίας και εισοδήματος και πρόσβασης στην κοινωνική προστασία. Ιδιαίτερα αναφορικά με την περίπτωση των ΜΜΕ στην Ελλάδα, το συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να αντιμετωπίσει την ελλιπή από πολιτικής και οικονομικής απόψεως στήριξή τους, παρά τον σημαίνοντα ρόλο τους στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή ως οι κύριοι παραγωγοί θέσεων εργασίας.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ αντιλαμβανόμενη τις προαναφερόμενες προκλήσεις και τις αλλαγές που αυτές συνεπάγονταν για τον «κόσμο» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν παραμένει στάσιμη, αλλά επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, επικεντρώνοντας και ενισχύοντας τις δράσεις της στους παρακάτω τομείς.

icon
Ανάπτυξη και ενίσχυση διεθνών σχέσεων

Με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ (SMEunited), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τα Πρότυπα και τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBS), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), ενώ παράλληλα παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεών της. 

Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο

Συμμετοχή σε βασικά θέματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ειδικότερα, λαμβάνει μέρος ως ένας από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ παράλληλα προωθεί τις θέσεις της για καίρια ζητήματα της επικαιρότητας και γνωμοδοτεί για νόμους, εγκυκλίους και διατάγματα μέσω του αναγνωρισμένου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού έργου που υλοποιεί. Επίσης, συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της σε σημαντικές επιτροπές, φορείς και οργανισμούς όπως ο ΟΑΕΔ, ο Μηχανισμός Καθορισμού Κατώτατου Μισθού, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ενίσχυση ήδη υπαρχουσών αλλά και δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας

Ενίσχυση ήδη υπαρχουσών αλλά και δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την πλαισίωση και βελτίωση της συνδικαλιστικής – θεσμικής, επιστημονικής δραστηριότητάς της και την εξασφάλιση έγκαιρης και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης προς τα μέλη της αλλά και ευρύτερα. 

Ανάπτυξη και προώθηση της συνδικαλιστικής δράσης

Με σκοπό την ενίσχυση της   συνοχής και συγκέντρωσης των ομοσπονδιών/σωματείων μελών της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και την καλύτερη σύνδεσή της με την ευρύτερη βάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα. 

Ανάπτυξη κοινωνικής δράσης

με την έμπρακτη προσφορά της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, είτε μέσω της δημιουργίας δομών στήριξης (π.χ. ίδρυση και λειτουργία ΚοινωνικούΙατρείου της ΓΣΕΒΕΕ) αλλά και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών συγκέντρωσης και προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης,είτε με παρεμβάσεις και κατάθεσηπροτάσεων προς αρμοδίους φορείς, είτε μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με την έμφυλη ισότητα, το μεταναστευτικό – προσφυγικό, την αναπηρία κ.ά.