Επιστημονική Δραστηριότητα

Στο πλαίσιο της επιστημονικής της δραστηριότητας, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:

• Πραγματοποιεί μέσω του IME ΓΣΕΒΕΕ και σε συνεργασία με υψηλού επιπέδου επιστημονικές ομάδες, μελέτες και έρευνες για τα προβλήματα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

• Πραγματοποιεί μέσω του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και εργαζόμενους πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων.

• Συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, για θέματα που αναπτύσσουν την καινοτομία στις ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 15:54

Εμφανίσεις: 9170