Συνδικαλιστική Δραστηριότητα

Η ΓΣΕΒΕΕ δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Μέσα από την συνδικαλιστική της δραστηριότητα προσπαθεί πάντα:

• να υπερασπίζεται και να προστατεύει τα συμφέροντα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων,

• να διεκδικεί συνδικαλιστικά θέματα που απασχολούν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

• να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,

• να συμμετέχει σε αγωνιστικές δραστηριότητες, αλλά και στο δημόσιο διάλογο για την αύξηση της απασχόλησης, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την ισότητα ευκαιριών και τη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

• να αναπτύσσει και να ενισχύει το συνεταιριστικό, συνδικαλιστικό και συλλογικό πνεύμα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2011 13:39

Εμφανίσεις: 9452