Επικαιρότητα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του σχεδίου νόμου του «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 01 Νοεμβρίου 2017
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμο 20 Οκτωβρίου 2017
Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τις θέσεις της επί του Ν/Σ για τη λειτουργία των ΟΤΑ 19 Ιουλίου 2017
Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή στην Υφ. Οικονομικών ζητά παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων 13 Ιουλίου 2017
Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ στον Υπουργό Περιβάλλοντος για παράταση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 13 Ιουλίου 2017
Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 21 Απριλίου 2017
Περί εκβιαστικής απαίτησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για υπογραφή νέας σύμβασης – μνημονίου έως τις 24/03/2017 20 Μαρτίου 2017
Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το υπό διαβούλευση ΠΔ : «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» 16 Μαρτίου 2017
Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ για την εξωδικαστική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους. 27 Οκτωβρίου 2016
Ψήφισμα για την Πανελλαδική Κινητοποίηση της 27ης Νοεμβρίου 28 Νοεμβρίου 2014