ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Το απόρρητο των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η οποία θέλει να είναι διαφανής ως προς το ζήτημα της επεξεργασίας τους και για το λόγο αυτό η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και/ή μέσω του ιστότοπου www.gsevee.gr, σύμφωνα ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η συμφωνία σας με τους ακόλουθους όρους της Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τις δράσεις και λειτουργίες μας, όπως ορίζεται παρακάτω.

 

1.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ιστοσελίδα www.gsevee.gr αποτελεί ιδιοκτησία της τριτοβάθμιας πανελλαδικής οργάνωσης επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους 46 (εφεξής «ΓΣΕΒΕΕ»), η οποία και τη διαχειρίζεται.

Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό να σας παράσχει πληροφορίες αναφορικά με τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΓΣΕΒΕΕ όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους. Στο σημείο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών προστασίας δεν απαιτείται η συλλογή πληροφοριών από εσάς, ούτε θα σας ζητηθεί να παρέχετε κάποια πληροφορία ή να δημιουργήσετε κάποιον λογαριασμό. Συνεπώς, δε συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο εξής στοιχείο επαφής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

H ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο καλύτερης υποστήριξης και υλοποίησης των συνδικαλιστικών, θεσμικών, επιστημονικών και ενημερωτικών της δράσεων, μπορεί να συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας χορηγείτε ή μας έχετε χορηγήσει στο παρελθόν με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για επίκαιρα επιστημονικά καθώς και θεσμικά και συνδικαλιστικά θέματα, για τη προαγωγή των οποίων φροντίζουμε ή για τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας, τόσο τις δικές μας αυτές καθ’ αυτές όσο και των φορέων που έχουμε δημιουργήσει και συμβάλλουν στη καλύτερη εξυπηρέτηση των ως άνω δράσεων και ενεργειών.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για δράσεις, προγράμματα, εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες μας, καθώς και του Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, αλλά και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων σκοπών.

Εάν παρ’ όλα αυτά χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για διαφορετικούς σκοπούς από τους ανωτέρω, όπως περιεγράφηκαν, θα σας ειδοποιήσουμε για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε.

 

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Έχουμε σκοπό να διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών μας διάστημα, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων έννομων υποχρεώσεων.

Προκειμένου να επιλέξουμε τη κατάλληλη περίοδο τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε πρώτα εξετάσει την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Παρά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν συμφωνείτε, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, επικοινωνώντας μαζί μας στο ανωτέρω σημείο επαφής (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής, δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»).

 

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Επειδή η προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι πρωταρχικός σκοπός μας, δεν ξεχνάμε να προστατεύουμε και να ικανοποιούμε τα δικαιώματα σας, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο. Για τον λόγο αυτό μπορείτε:

  1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε αν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ανήκουν καθώς και ποιά είναι αυτά.
  2. Να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
  3. Να ζητήσετε τα δεδομένα αυτά να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
  4. Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΣΕΒΕΕ θα τα διαγράψει, εκτός αν αποφασίσει να τα διατηρήσει για κάποιον από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να αρνηθεί.
  5. Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.

Μπορείτε να υποβάλετε ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας ή μπορείτε να ζητήσετε να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση ολική ή μερική του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωσή μας, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να διαχειριστούμε αυτούς και γι' αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε με μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 11:25

Εμφανίσεις: 1674

Στη 5η Συνάντηση του Σωματείου "Διάζωμα" με τα Εταιρικά του Μέλη με θέμα "Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα - Αθήνα - Λαύριο" που πραγματοποιήθηκε το Σάββαττο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου αντίστοιχα, στο "Elefsina Hotel", ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς ανέφερε τα ακόλουθα:

"Θα ήθελα να συγχαρώ το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, για τη σημαντική πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της συνάντησης, “το 5ο Συνέδριο Εταιρικών Μελών του Διαζώματος”, ενός Σωματείου που σκέφτεται «έξυπνα» και παραγωγικά, μιας προσπάθειας που αντιλαμβάνεται τη ζωτική σημασία της συμμετοχής της επιχειρηματικότητας στο μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, εμπεριέχει αδιαμφισβήτητα και τη μικρή επιχείρηση που σχετίζεται με το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν, αποτελώντας δομικό στοιχείο μιας αλυσίδας που μπορεί να διαφοροποιηθεί, να αναβαθμιστεί και να συνεισφέρει καθοριστικά στην επέκταση της ελληνικής οικονομίας.

Η οπτική του Διαζώματος, πως τα αρχαία μνημεία επιβάλλεται πλέον να αντιμετωπίζονται, όχι ως μουσειακά είδη αλλά ως ζωντανοί οργανισμοί με εξαιρετική προσαρμοστικότητα και εναρμόνιση στην κάθε ιστορική περίοδο, αποτελεί και την μαγιά αυτής της συλλογικής προσπάθειας που επιδιώκει την δημιουργία συνεργειών με συνεκτικό κρίκο, το πολιτιστικό αποτύπωμα της κάθε περιφέρειας. Η ΓΣΕΒΕΕ αντιλαμβάνεται πλήρως, πως ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό, το οποίο μπορεί να ενώσει σε ένα εθνικό στόχο, απλούς πολίτες, επιχειρηματίες, συλλογικότητες τοπική αυτοδιοίκηση και θεσμικά πρόσωπα.

Ο τουρισμός παρουσιάζεται σαν η σημαντική, αναπτυξιακή προοπτική για τις περιφερειακές οικονομίες και ειδικότερα για την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία διαθέτει αναξιοποίητους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. Είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας, μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε ολιστικά και αποτελεσματικά. Οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε δομώντας ισχυρές συνεργασίες με σαφώς ορισμένο πλάνο και ρεαλιστικούς στόχους.

Είναι αλήθεια πως ενίοτε οι ΜΜΕ και ειδικότερα εκείνες που βρίσκονται σε μια περιφέρεια με χρόνια απομόνωση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως η Ήπειρος, αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους έναν περιορισμένο ρόλο, σε σχέση με την επίτευξη του στόχου για αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό το γεγονός ενισχύεται από το φτωχό επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, σε σχέση με δράσεις αειφόρου τουρισμού και επιπρόσθετα από την άποψη πως οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης είναι πολλές φορές μη συμβατές με την επιχειρηματική λογική. Εδώ ακριβώς είναι η καίρια εμπλοκή του Διαζώματος και των Εταιρικών Μελών του, όπου επιδιώκεται η ενεργοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας της Ηπείρου μέσα σε ένα σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Σκεφτείτε πως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας του τουρισμού που δραστηριοποιείται στον τόπο του, είναι σαφέστατα πιο συνειδητοποιημένος και ευαίσθητος στο να διασφαλίσει ότι η δράση του έχει το στοιχείο της αειφορίας. Η μικρή επιχείρηση δεν είναι μια «φυτευτή» μονάδα, αλλά υπάρχει και λειτουργεί συνήθως στον τόπο γέννησης και κατοικίας του ιδιοκτήτη. Το γεγονός αυτό και μόνο, σημαίνει πως η μικρή επιχείρηση ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα σεβασμού στη τοπική κοινωνία και στον επισκέπτη. Η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων, με διαφοροποιημένο αλλά συμπληρωματικό προϊόν, με ποιοτική και πράσινη λειτουργία αλλά κυρίως με συνειδητή ένταξη τους στην ομπρέλα υποστήριξης της «Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας δομώντας και μια καλή πρακτική για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Σε μια εποχή που τείνει να επικρατήσει ένας ιδιότυπος ηθικός καταναλωτισμός, οι επιχειρήσεις που δρουν με σεβασμό στον πελάτη – καταναλωτή, με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία, είναι σαφέστατα πιο αποτελεσματικές. Η Ήπειρος είναι μια περιφέρεια που μπορεί να προσελκύσει «ποιοτικούς» επισκέπτες και να ικανοποιήσει τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις. HΠεριφέρεια Ηπείρου δύναται να «δομήσει» ένα τουριστικό προφίλ το οποίο ξεφεύγει, από την ομολογουμένως εξαιρετική φυσική ομορφιά του τόπου, και επεκτείνεται σε πεδία όπως η ιστορία και η παράδοση, η γαστρονομία, η οινική περιήγηση, ο περιπατητικός τουρισμός κ.α. Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την τοπική αλλά και εθνική οικονομία, την εξωστρέφεια και την τοπική ανάπτυξη, διότι δρουν πολλαπλασιαστικά και διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας.

Η «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», φιλοδοξεί να αποτελέσει το «κανάλι», μέσα απ’ το οποίο μπορούν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες να προβληθούν παράλληλα με την προβολή της ηπειρώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι επιτέλους η ώρα, τα αρχαία μνημεία να μην λογίζονται, στην καλύτερη περίπτωση, ως νεκροί χώροι με ωράριο λειτουργίας και να αξιοποιηθούν έξυπνα μέσα σε μια συνεργατική αλυσίδα κοινωνίας και πολιτισμού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν πραγματικές προοπτικές για την ανάπτυξη δράσεων, που θα εμπλουτίσουν το ήδη υπάρχον τουριστικό προϊόν, θα οδηγήσουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και θα δημιουργήσουν ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, δημιουργώντας παράλληλα και ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Είναι γνωστό πως η συμμετοχή συμπληρωματικών κλάδων του τουρισμού, αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία και το σύνολο της επιχειρηματικότητας ωφελείται, τόσο οικονομικά όσο και επικοινωνιακά, καθώς επιτυγχάνεται προβολή μέσω των ικανοποιημένων επισκεπτών. Άλλωστε, τουρισμός δεν μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μια γενικότερη φιλοσοφία, μια δυναμική μυσταγωγία τεχνικής, σεβασμού και προσφοράς. Σκεφτείτε πόσο επιπλέον θα μπορούσε να συνεισφέρει η μοναδική ηπειρώτικη γαστρονομία στους χώρους εστίασης, όταν αυτή θα συνδέεται με μια διαδρομή πολιτισμού και θα ακολουθεί ποιοτικά πρότυπα. Σκεφτείτε πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει ένα ισχυρό, γαστρονομικό πρότυπο στη δημιουργία του brandnameΉπειρος. Η «γαστρονομική μνήμη» είναι πάντα εξαιρετικά δυνατή. Επιπλέον, σκεφτείτε την παράδοση της Ηπείρου στη χειροτεχνία, σκεφτείτε το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας που ήδη παράγει στο χώρο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, οι οποίες με βάση και τα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Eurostat, απασχολούν στη χώρα μας 111.000 εργαζομένους (2014). Αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντλούν έμπνευση από την Ελλάδα και παράγουν για την Ελλάδα σε συνδυασμό με επίσης δυναμικούς και παραδοσιακούς κλάδους όπως η διαμονή και η εστίαση, μπορούν και πρέπει να ενταχθούν σε συνέργειες, πρέπει να δρουν συμπληρωματικά και να δρουν υπεύθυνα με κοινό στόχο την πρόοδο.

Η ανάπτυξή του τουριστικού προϊόντος δεν απαιτεί βαριές επενδύσεις, αλλά τη δημιουργία ισχυρού brand name και αυθεντικής φιλοσοφίας, μέσω ενεργών συμμαχιών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος και η «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου» κινείται στην κατεύθυνση αυτή.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουριστικός κλάδος της χώρας εν γένει, έχει καταγράψει αξιοσημείωτη επιτυχία και αντοχή, επιτυχία που πιστώνονται και όσοι είχαν εργαστεί για τη διαφοροποίηση της εικόνας του ελληνικού τουρισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτοντας ιδιαίτερο πολιτιστικό ίχνος, μπορεί να γίνει πιο εξωστρεφής, πιο φιλόξενη, πιο αποτελεσματική. Εμείς θα είμαστε εκεί, ενεργοποιώντας και την όποια στήριξη απαιτηθεί από το τοπικό παράρτημα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και τις Ομοσπονδίες στην Περιφέρεια Ηπείρου της ΓΣΕΒΕΕ.

Κλείνοντας θα ήθελα να χαιρετήσω και πάλι τις ενέργειες του Διαζώματος και να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο του Σωματείου, κ. Σταύρο Μπένο, που ως πρωτεργάτης και οραματιστής στηρίζει, με σθένος, το σχέδιο της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας στην ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και τη σύνδεση τους με την οικονομική πρόοδο. Η βιώσιμη, περιφερειακή ανάπτυξη, σε μια χώρα όπως η πατρίδα μας, περνάει μέσα από τον πολιτισμό και κυρίως περνάει μέσα από τις ουσιαστικές και δυναμικές συνεργασίες. Η ΓΣΕΒΕΕ θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

Προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, έχουμε υποχρέωση να ξαναδώσουμε ελπίδα στην νέα γενιά.

Αισιοδοξούμε για τα καλύτερα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έρχονται".

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 17:22

Εμφανίσεις: 3100

Από τις τοποθετήσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων προέκυψε η κοινή διαπίστωση ότι από το 2010 που σηματοδοτεί την ένταξη της χώρας στο Μνημόνιο, παρατηρείται ουσιώδης ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Παράλληλα, οι δεσμεύσεις του προγράμματος σταθερότητας και των μνημονίων διεθνούς δανεισμού της χώρας οδηγούσε και οδηγεί σε διαδικασίες εικονικότητας στον όποιο, κυρίως άτυπο, διάλογο με το Κράτος, με κύριο χαρακτηριστικό την αναγγελία προαποφασισμένων μέτρων, χωρίς περιθώριο ουσιαστικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι επεσήμαναν ότι η κοινή αυτή διαπίστωση προέκυψε από τη μελέτη όλων των πεδίων κοινών δράσεων που είχαν δεσμευτικά συμφωνήσει με την Εθνική Γενική ΣΣΕ 2014, δηλαδή αυτών που αφορούν στις εθνικές δομές τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, στο κλαδικό επίπεδο διαπραγμάτευσης και τις επιπτώσεις της κατάργησης του μηχανισμού επέκτασης των ΣΣΕ, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην καταπολέμηση των παράνομων διακρίσεων και των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στους χώρους εργασίας.

Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι επεσήμαναν εκ νέου ότι ο τριμερής κοινωνικός διάλογος πρέπει έμπρακτα να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του σεβασμού της συλλογικής αυτονομίας και των αποτελεσμάτων του από όλους.  Επισημαίνοντας τέλος τα σημεία σύγκλησης των απόψεών τους στο κείμενο συμπερασμάτων της τριμερούς συνάντησης κορυφής του Οκτωβρίου 2014, επαναβεβαίωσαν την ανάγκη λήψης μέτρων μείωσης της εφιαλτικής για τη χώρα ανεργίας, πάταξης της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, επαναφοράς της πλήρους και καθολικής ισχύος της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, αποκατάστασης του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ για λόγους ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, αναβάθμισης της ουσιαστικής συμβολής και συμμετοχής των εθνικών κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατοχύρωσης  επαγγελματικών προσόντων και ειδικοτήτων, καθώς και ευαισθητοποίησης του κόσμου της εργασίας στη διαφορετικότητα και την πολυφυλετική και αλληλοεξαρτώμενη σύγχρονη κοινωνία.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Κατρούγκαλος, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κ. GuyRyderκαι οι Πρόεδροι Γ. Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ), Θ. Φέσσας (ΣΕΒ), Γ. Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ), Β. Κορκίδης (ΕΣΕΕ), Αν. Ανδρεάδης (ΣΕΤΕ) ενώ εισαγωγικές παρατηρήσεις έκανε ο αρμόδιος για την Ελλάδα και την Κύπρο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κ. Κ. Παπαδάκης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 18:36

Εμφανίσεις: 4815