Επιστημονική Δραστηριότητα

Στο πλαίσιο της επιστημονικής της δραστηριότητας, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:

• Πραγματοποιεί μέσω του IME ΓΣΕΒΕΕ και σε συνεργασία με υψηλού επιπέδου επιστημονικές ομάδες, μελέτες και έρευνες για τα προβλήματα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

• Πραγματοποιεί μέσω του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και εργαζόμενους πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων.

• Συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, για θέματα που αναπτύσσουν την καινοτομία στις ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.