Επιτροπές

Η Γενική  Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) συμμετέχει μέσω των εκπροσώπων της σε ένα μεγάλο αριθμό Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων και Οργανισμών.