Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά στην Ημερίδα Φόρουμ για τη Βιομηχανία του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

“Αποτελέσματα Φόρουμ για τη Βιομηχανία ένα χρόνο μετά – Προοπτικές”

"Θα ήθελα να χαιρετίσω με τη σειρά μου την ημερίδα της ΓΓ Βιομηχανίας, με αντικείμενο την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Φόρουμ Βιομηχανίας που οργανώθηκε κατά το προηγούμενο έτος.

Ένα χρόνο μετά την έκδοση του τελικού κειμένου - πορίσματος για τη βιομηχανική και μεταποιητική ανάπτυξη στην Ελλάδα, σήμερα καλούμαστε να κάνουμε μια πρώτη επισκόπηση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί στη  χώρα στον τομέα της μεταποίησης, να αξιολογήσουμε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί και να επανατοποθετηθούμε πάνω στη σημαντική ατζέντα που περιλαμβάνει το Φόρουμ Βιομηχανίας. 

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε συστηματικά και με όλες τις δυνάμεις της στη διαδικασία διαβούλευσης του Φόρουμ Βιομηχανίας με την παρουσία 6 στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που κάλυψαν τις διαφορετικές υποενότητες (Δυναμικοί κλάδοι, Καινοτομία, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ενέργεια, Χρηματοδότηση, Επιχειρηματικό Περιβάλλον). Η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει τεχνογνωσία αλλά και στήριξη σε όσες προσπάθειες αναλαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, με στόχο τον αναπροσανατολισμό της παραγωγικής συγκρότησης της χώρας και την ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Ασφαλώς, υπάρχουν ορισμένες φορές, ετερόκλητες λογικές και δυναμικές που ενίοτε ανατρέπουν τη στόχευση αυτή, αλλά θεωρώ ότι όλες οι πλευρές μπορούν να συμβάλλουν παραγωγικά στη διαδικασία διαλόγου. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση αλλά και μετεξέλιξη του Φόρουμ Βιομηχανίας, ως αδιάλειπτου δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ παραγωγικών φορέων και φορέων υλοποίησης οικονομικής πολιτικής, πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στη νέα οικονομική φάση, που ευελπιστούμε όλοι να είναι περισσότερο παραγωγική και αναπτυξιακή.

Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα η άμεση  ανακατεύθυνση της ατζέντας σε αναπτυξιακές στρατηγικές, όχι μόνο για λόγους ψυχολογίας της αγοράς, αλλά γιατί πρέπει να περάσουμε σε ένα ρεαλισμό δράσης και δημιουργίας, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Λέγοντας αυτό, θα ήθελα να τονίσω για να μην παρερμηνευτώ ότι, όταν η ΓΣΕΒΕΕ καλεί για προσαρμογή των οικονομικών πολιτικών στα δεδομένα της εθνικής οικονομίας, με το φορτίο που περιέχει η παράδοση, η κουλτούρα, η γεωγραφική ταυτότητα και η εν γένει τοπικότητα, δεν εννοεί ότι θα πρέπει να μείνουμε προσκολλημένοι στο στείρο παραγωγικό μοντέλο του παρελθόντος, το οποίο έχει εξαντλήσει τα όριά του. Αντίθετα, προτείνουμε κάποια από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να καταστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα συμπαρασύρουν τομείς που ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η αγροδιατροφική αλυσίδα, οι κατασκευές, η μεταποίηση στους τομείς κεραμικής, αργυροχρυσοχοΐας, χειροτεχνίας που περικλείουν ένα σημαντικό φορτίο προστιθέμενης αξίας με σημαντική αναπτυξιακή διάσταση και συνεισφορά στην απασχόληση και τη βιοτεχνία.  Ορισμένοι τομείς αναλύονται εκτεταμένα στην έκδοση της ΓΓ Βιομηχανίας.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να περάσει το κατώφλι της μεταπρατικής οικονομίας προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ενός πιο εξωστρεφούς, επενδυτικού μοντέλου, που θα ενισχύσει τη μεταποίηση και τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά που παράγονται στη χώρα. Όμως, η απλουστευτική άποψη ότι πρώτα εφαρμόζω πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης, στη συνέχεια συρρικνώνω την εγχώρια κατανάλωση και μετά αναπτύσσω τα εργαλεία για την κινητοποίηση επενδύσεων, είναι μια ξεπερασμένη από τα πράγματα αντίληψη με απτά αποτελέσματα αποτυχίας. Είναι μια συνταγή που έπληξε ταυτόχρονα εμπόριο, μεταποίηση, πρωτογενή παραγωγή, είναι μια συνταγή που περιόρισε εξαγωγές και συνέργιες.

Η ΓΣΕΒΕΕ, τόσο στο πλαίσιο του Φόρουμ Βιομηχανίας, όσο και στις επιτροπές διαβούλευσης για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό έχει καταθέσει ένα πυρήνα προτάσεων, σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης. Δεν θα το κάνω σήμερα αναλυτικά, ίσως γίνει πιο εκτεταμένη συζήτηση στα επόμενα πάνελ, αλλά οφείλω να καταθέσω μερικές από αυτές:

1ο Στο σκέλος της χρηματοδότησης, τα κόκκινα δάνεια αποτελούν αναμφίβολα τη μεγαλύτερη πρόκληση της περιόδου αυτής, καθώς πάνω από το 45% των δανείων δεν εξυπηρετείται ομαλά. Η επιτάχυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής. Ζητούμενο είναι ασφαλώς η αποφυγή διευκόλυνσης των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και η ομαλή εξυπηρέτηση εκείνων των οποίων οι οικονομικές αποφάσεις παρασύρθηκαν από τη βιαιότητα της προσαρμογής, το ατελέσφορο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, την υπερβολική φορολογία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων και έχουν το 85% της απασχόλησης, οριακά συμμετέχουν ως μερίδιο στο 40% των επιχειρηματικών δανείων 6.000 ΑΦΜ οφείλουν 29 δισ. 

2οΠαράλληλα με τις λύσεις για τα κόκκινα δάνεια, απαραίτητο εργαλείο είναι το θεσμικό πλαίσιο, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες προώθησης σύγχρονων εργαλείων μικροχρηματοδότησης, συμμετοχικής χρηματοδότησης, factoring και άλλων μορφών συνεταιριστικής τραπεζικής. Το πρόσφατο συνέδριο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΠΑΝ, ανέδειξε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ευρεία καμπάνια ενημέρωσης των επιχειρήσεων ανά κλάδο και περιφέρεια.

3ο Η δημιουργία αναπτυξιακού ταμείου για ΜμΕ, με ενθάρρυνση θεσμικών επενδυτών, διεθνών χρηματοπιστωτικών αναπτυξιακών ομίλων, περιφερειών αλλά και μικρών επιχειρήσεων, (υπό το χαρακτήρα τοποθέτησης αφορολόγητων κεφαλαίων για επενδύσεις), θα ενισχύσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

4ο Ενεργές πολιτικές παρέμβασης πρέπει να εφαρμοστούν ως προς τις διαδικασίες μεταβίβασης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα οικογενειακών σε επιχειρηματίες 2ης και 3ης γενιάς. Αλλά και για εκείνους που αποτυγχάνουν, θα πρέπει να προβλεφθεί μέριμνα, η οποία δε θα πρέπει να περιοριστεί σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής για τον περιθωριοποιημένο επαγγελματία, αλλά κυρίως πρέπει να αναδειχθούν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επανένταξης του στην αγορά. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με το ΕΕΑ, ήδη υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έγκαιρη Προειδοποίηση των Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση και φιλοδοξεί να παράσχει στην πολιτεία την τεχνογνωσία και τα στοιχεία, ώστε να θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, διάσωσης  επιχειρήσεων και 2ης ευκαιρίας.

5ο Στο σκέλος των συνεργιών, είναι ώριμες οι συνθήκες για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία συνεργατικών ενώσεων/ σχηματισμών. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Ακολούθως, θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχηματισμών, κοινοπραξιών, συνεργιών καινοτομίας και των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Η δέσμευση της επιχείρησης για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα cluster μπορεί να αφορά σε ενιαία διαμόρφωση χώρων, αποθηκών, logistics- μεταφορών αλλά και κοινών ερευνών αγοράς και ανάπτυξης νέων αγαθών. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί για δράσεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, αυτή η στρατηγική πρέπει να καταλήγει στην ένταξη των μικρών επιχειρήσεων στις αλυσίδες αξίας, στη συνεργασία μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

6ο Στο σκέλος της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων, αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα,

7ο Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε 2 σημαντικές διαστάσεις για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του τομέα μεταποίησης, στην διεθνή και εσωτερική οικονομική ζωή:

Α) η συμμετοχή των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας/ καινοτομίας. Σε μια περίοδο που είναι υπαρκτή η απειλή της συγκέντρωσης των δημοσίων προμηθειών με πρόφαση δημοσιονομικούς λόγους, οι πολιτικές προμηθειών θα πρέπει να στοχεύσουν στην απλούστευση, διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης και των τεχνικών λεπτομερειών, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή.

Β) Οι ελληνικοί κλάδοι μεταποίησης πρέπει να συμμετέχουν επίσης σε όλες τις διεργασίες που αφορούν τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Κρίσιμοι τομείς όπως η ναυτιλία, οι μεταφορές, οι ενεργειακοί κόμβοι, οι κατασκευές, η ψηφιακή ανάπτυξη, η αμυντική βιομηχανία απαιτούν τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων (μικρών και μεγαλύτερων) τόσο στην προστιθέμενη αξία, όσο και στο σκέλος της υιοθέτησης νέας τεχνολογίας.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην ημερίδα και να διαβεβαιώσω ότι η ΓΣΕΒΕΕ θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας στέρεης στρατηγικής για την εγχώρια μεταποίηση και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας."