Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά στην παρουσίαση του προϊόντος "ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας - Ναυτιλία" της Εθνικής Τράπεζας

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 - Μέγαρο Μελά 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας για την πρόσκληση, αλλά και να επιδοκιμάσω τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, για την προώθηση συνεργειών στον «εθνικό κλάδο» της ναυτιλίας με τη δημιουργία αλυσίδων αξίας, συνέργειες που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία για να περάσει σε μια πραγματική φάση ανάπτυξης και αυτόνομης οικονομικής πορείας.

Είναι αλήθεια ότι το πέρασμα της κρίσης έχει ενισχύσει, αντί να διαλύσει διάφορες στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά με τη συμβολή κάθε κλάδου και επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά κυρίως ως προς τη συμβολή των παραγωγικών φορέων στη συμμετοχή για την υπέρβαση της ύφεσης. Πολύ συχνά γινόμαστε μάρτυρες μιας μονοδιάστατης προσέγγισης που αφορά το νέο παραγωγικό μοντέλο, κατά την οποία οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή και πρέπει να υποκατασταθούν βιαίως από μεγαλύτερα και αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά σχήματα. Αυτή η στάση έχει προφανείς συνέπειες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στο θεσμικό πλαίσιο για τα συνεργατικά σχήματα, στη συνολική αντιμετώπιση από το νομοθέτη.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις βασικές παθογένειες που πράγματι χαρακτηρίζουν την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας εν γένει (μικρή κλίμακα, ατελής φορολογική και ασφαλιστική συμπεριφορά, μειωμένος βαθμός εξωστρέφειας), οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι εκείνος της σύνθεσης και όχι τη διαίρεσης και της ολιγοπώλησης.

Ευκρινέστερο και εγκυρότερο παράδειγμα σύνθεσης και διεύρυνσης του παραγωγικού προσανατολισμού της χώρας από τη συγκεκριμένη δράση που έχει οργανώσει η Εθνική Τράπεζα, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δείχνει να υπερβαίνει τα προαναφερόμενα στερεότυπα. Μάλιστα, προσπαθεί να γεφυρώσει τη μεγάλη κλίμακα που προϋποθέτει ο κλάδος της ναυτιλίας με τις επί μέρους μεταποιητικές και εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως αποκτούν ρόλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά απλά  έναν κλάδο με ιδιαίτερη σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα τόσο σε οικονομικό- επιχειρηματικό, όσο και σε διπλωματικό-πολιτικό επίπεδο. Επίσης, αφορά έναν κλάδο, ο οποίος παρά την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και παρά τις λαθεμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπως η διεύρυνση της φορολόγησης χωρίς πρόνοια ενίσχυσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων), και τη μεγαλύτερη διακινδύνευση της ελληνικής ταυτότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας, έχει συγκρατήσει δυνάμεις και είναι σε θέση να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Η διατήρηση του ελληνόκτητου στόλου και η διεύρυνσή του, η αξιοποίηση των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και ευκαιριών στην Ευρώπη (με το περιβόητο Brexit) είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τον κλάδο, καθώς και τους θεσμικούς και οικονομικούς φορείς που περιβάλλουν και καθορίζουν την ελληνική οικονομική πολιτική. Η ναυτιλία μπορεί να παράσχει στο εμπόριο και την παραγωγή τις απαραίτητες διόδους εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας.

Η καλά σχεδιασμένη μελέτη της Εθνικής για το cluster της ναυτιλίας, έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα, πρέπει να βρει συμμάχους την πολιτική ηγεσία και τους παραγωγικούς φορείς, πρέπει να επικοινωνηθεί μεθοδικά με τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν και να διευρύνουν τον επιχειρηματικό τους ορίζοντα.

Η διαμόρφωση των αλυσίδων αξίας πρέπει να γίνει με προσεκτικά και οργανωμένα βήματα ώστε τελικοί ωφελούμενοι να είναι ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα ισχυρό επενδυτικό και επιχειρηματικό ορίζοντα, ενώ η συμβουλευτική υποστήριξη πρέπει να ακολουθεί και στη δεύτερη φάση ανάπτυξης και ωρίμανσης των συνεργατικών σχημάτων. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι αμέσως μετά την πρώτη φάση υλοποίησης ενός συνεργατικού σχήματος, εντοπίζονται συχνά συμπτώματα κορεσμού και αναπτύσσονται φυγόκεντρες δυνάμεις και για αυτό το λόγο απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασμός υλοποίησης της επόμενης φάσης που θα καταστήσει την αλυσίδα αξίας έναν αναγνωρίσιμο και υπολογίσιμο παράγοντα στο διεθνή και εγχώριο καταμερισμό εργασίας.

Μια επιπρόσθετη παράμετρος είναι ο τελικός αποδέκτης της χρηματοδότησης, και η πολλαπλασιαστική επίδραση που θα έχει στην εγχώρια οικονομία. Είναι απαραίτητο η επιχειρούμενη σύζευξη ναυτιλίας, κατασκευών (υπό την έννοια της ναυπήγησης) και διαμετακομιστικού εμπορίου να αφήσει αναπτυξιακό αποτύπωμα στο εσωτερικό της χώρας.

Με τις ευχές μου για μια επιτυχημένη έκβαση της προσπάθειας που μόλις εκκινά, αλλά και την παρακίνηση για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και από άλλους φορείς, δηλώνω ότι η ΓΣΕΒΕΕ θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης της δυναμικής του εγχειρήματος, όσο και σε επίπεδο πληροφόρησης και παρέμβασης στο δημόσιο διάλογο.