Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πέρασμα στην μετα-Μνημονιακή περίοδο και την ανάπτυξη

Όλα τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής αλλά και άλλων ανεξάρτητων ερευνών καταδεικνύουν ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης σε καιρό κρίσης, όσο και στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να παράγουν το 75% σχεδόν της προστιθέμενης αξίας, όταν στις χώρες της ΕΕ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 57,8%. Παράλληλα, δημιουργούν πάνω από το 85% των νέων θέσεων εργασίας.

Αν και το μέγεθος των μικρομεσαίων ανά χώρα διαφέρει - και εδώ ίσως είναι η ευθύνη μας να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά συνεργατικά και καινοτόμα οργανωσιακά σχήματα - είναι πρόδηλο ότι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεις είναι θεμελιακός στο τελικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν ως προς την παραγωγή νέων θέσεων υψηλής ειδίκευσης, αλλά και στην προώθηση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων. Και ασφαλώς η καινοτομία δε σχετίζεται μόνο με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, αφορά ολόκληρη την παραγωγική και εμπορική αλυσίδα.

Όλα αυτά συζητήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2015, στην 1η Ευρωπαϊκή  Συνάντηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με θέμα «Οι ΜμΕ ως όχημα για την επιστροφή της Ευρώπης στην Ανάπτυξη»πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διοργανωτή τη ΓΣΕΒΕΕ, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Enterprise Greece αλλά και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής στην Ελλάδα ενώ συμμετείχε πλήθος εθνικών και διεθνών οργανώσεων από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα τα θέματα που απασχόλησαν ήταν πώς τα υφιστάμενα και νέα εργαλεία των ευρωπαϊκών θεσμών (χρηματοδότηση, καινοτομικά σχήματα, ρυθμίσεις για τη διεθνοποίηση) θα μπορούσαν να καταστούν περισσότερο φιλικά προς τις μικρές επιχειρήσεις, πυροδοτώντας τη δυναμική ανάκαμψης, ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται από την ύφεση.

Στο επόμενο κρίσιμο διάστημα, η χώρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και δυσκολίες του νέου αυστηρού προγράμματος θα κληθεί να παρουσιάσει ένα συνεκτικό οδικό χάρτη παραγωγικής ανασυγκρότησης, ο οποίος είναι απαραίτητος όρος  για την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας και  τη μετάβαση της χώρας σε μια μετα-μνημονιακή περίοδο. Σε αυτό το σχεδιασμό οφείλουμε όλοι οι παραγωγικοί φορείς και η πολιτεία να συνεισφέρουμε έχοντας κατά νου ότι η παραγωγή, η μεταποίηση, η διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να στηριχτεί σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και όχι σε ολιγοπωλιακά σχήματα.

Άρθρο του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά στο www.pronews.gr