Εισήγηση Γενικού Γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ - Αντιπροέδρου ΟΚΕ στο 3ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τα Συνέδρια του Economist σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ) διοργάνωσαν το 3οΣυνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εστιάζοντας σε βασικούς τομείς που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό και ρυθμίζουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρία:

  • Πως θα βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων;
  • Πόσο απέχει η ελληνική νομοθεσία από την ευρωπαϊκή;
  • Τι πρέπι να αλλάξει;
  • Ο "Καλλικράτης" και πώς σχετίζεται με τα άτομα με αναπηρία;
  • Η εργασία για τα άτομα με αναπηρία: μία πραγματική πρόκληση
  • Πόσο αποφασιστικό ρόλο έχουν διαδραμτίσει μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία;
  • Πώς αξιολογείται η μέχρι τώρα εταιρική κοινωνική τους δράση;

Εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΟΚΕ, κ. Νίκου Σκορίνη, στο 3ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα : « Εργασία, κοινωνική ασφάλιση και προστασία εν μέσω κρίσης » στις 27 Σεπτεμβρίου 2011.