Εισήγηση Γενικού Γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Κουράση στην 46η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2014

NOVOTEL

Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω στην κορυφαία  διαδικασία του συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ, τη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, υπό την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας.

Ιδιότητα που βάσει κατασταστικού έχει την ευθύνη λογοδοσίας προς το σώμα της Συνέλευσης για τα πεπραγμένα της Διοίκησης κατά την περίοδο που έχει διανυθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

Ας περάσουμε όμως στο κυρίως θέμα. Είναι γεγονός ότι η αναγνωρισιμότητα, το κύρος και εν τέλει ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ την τελευταία δεκαετία αναβαθμίστηκαν αισθητά. Η Γενική Συνομοσπονδία όχι μόνο αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή του στρώματος των ΕΒΕ, αλλά καθιερώθηκε ως ένας αξιόπιστος κοινωνικός συνομιλητής της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και ως μία εξόχως αποτελεσματική ομάδα πίεσης. Η οικονομική συγκυρία, που βίωσε η ελληνική οικονομία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτήν εξέλιξη, καθώς η βασική επιδίωξη αυτής της περιόδου ήταν η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις στα αναπτυξιακά οφέλη. Αυτά τα αναπτυξιακά οφέλη «μεταφέρονταν» στην αγορά ως ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε τον βασικό τροφοδότη των μικρών επιχειρήσεων.

Αυτή η εικόνα από το 2010 και έπειτα άρχισε να επιδεινώνεται, έχοντας εξοντώσει τα τελευταία 4 χρόνια περισσότερες από 200.000 επιχείρησεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία τόσο από τους δημόσιους φορείς, όσο και από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι αποκαλυπτικά.Αυτή η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία και δεν έγινε μόνο λόγω των οδυνηρών συνεπειών της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που επέβαλαν οι δανειστές. Παράλληλα με την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης που περιόρισε δραστικά την εγχώρια κατανάλωση, το διάστημα αυτό διαμορφώθηκε ένα άκρως εχθρικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον  η δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος προσανατολίστηκε αφενός στην απόκρουση της επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των ΕΒΕ και αφετέρου στην άσκηση πίεσης για τη λήψη μέτρων ανάσχεσης της ύφεσης και προστασίας των μικρών επιχειρήσεων. Η Συνομοσπονδία, στην προσπάθειά της αυτή, χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα: κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, δημόσιες παρεμβάσεις, υπομνήματα, μελέτες τεκμηρίωσης, ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, καθώς και αναζήτηση συμμαχιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Με την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΕ, την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων για την προστασία της αργίας της Κυριακής, με την Αρχιεπισκοπή και τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας για τη δημιουργία του Κοινωνικού Ιατρείου, με το Κίνημα Πολιτών για την προώθηση των εγχώριων προϊόντων, αλλά και με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επανενεργοποίηση του κοινωνικού διαλόγου.

Η συνεκτική γραμμή στην παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να είναι άλλη από την κριτική στην πολιτική του Μνημονίου. Η Συνομοσπονδία ανέδειξε ότι η τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας δεν μπορεί να αποδοθεί μονομερώς στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής έχει τροφοδοτήσει και συνεχίζει να τροφοδοτεί την ύφεση στην ελληνική οικονομία. Η πολιτική εσωτερικής υποτίμησης έχει ήδη επιφέρει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, με κίνδυνο όχι μόνο την αναβολή της προοπτικής για ανάκαμψη αλλά και την ένταση της ύφεσης. Ο φαύλος κύκλος στον οποίο έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία ενισχύεται επίσης σε σημαντικό βαθμό και από την κακή ψυχολογία στην αγορά και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιήθηκε η ΓΣΕΒΕΕ και επιτρέψτε μου να σταθώ στα σημαντικότερα σημεία αυτής της περιόδου, προκειμένου να αποφύγω την ανάγνωση του πλήρους σώματος του απολογισμού.

Μετά την είσοδο της χώρας στο μηχανισμό στήριξης και παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις για απελευθέρωση των αγορών και μείωση των εμποδίων και βελτίωσης των όρων του επιχειρείν, οι κυβερνήσεις της χώρας προσπάθησαν να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό με συστηματικές και έκτακτες αυξήσεις φόρων σε κάθε επίπεδο που επιβάρυναν σημαντικά και δυσανάλογα την  μικρή επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι περιουσίας, τέλη κα). Η εμμονή στην εισπρακτική λειτουργία του φορολογικού συστήματος, αδιαφορώντας πλήρως για τις αναδιανεμητικές και τις αναπτυξιακές πτυχές του, έχει επιφέρει σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι συνέπειες εξάλλου αυτής της φορολογικής επιδρομής  δεν είναι μόνο άμεσες, (αύξηση άμεσων, έμμεσων φόρων, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, «χαράτσι» ΔΕΗ, ΕΝΦΙΑ κλπ) αλλά και έμμεσες, υπό τη μορφή της μείωσης των διαθεσίμων κεφαλαίων των επιχειρήσεων  και του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και της συνακόλουθης πτώσης της επένδυσης και της κατανάλωσης.  Η κατάθεση άλλωστε του Προϋπολογισμού 2015 σημαίνει ουσιαστικά τη διατήρηση ενός αυστηρού πλαισίου δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας για αρκετά ακόμη έτη με κύρια σημεία αναφοράς τη δημοσιονομική εξυγίανση και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της αγοράς.

Η ΓΣΕΒΕΕ είχε ενεργή τοποθέτηση σε όλα τα κορυφαία ζητήματα της οικονομικής ζωής συμμετέχοντας σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, έχοντας ισχυρή συνδικαλιστική παρουσία αλλά και παρεμβαίνοντας στα πεδία διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής.

Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, η ΓΣΕΒΕΕ άσκησε δριμεία κριτική στις φορολογικές επιβαρύνσεις που δέχτηκαν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούσαν στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του αφορολογήτου για τους επιτηδευματίες και την αύξηση των προστίμων για τυπικές παραβάσεις  καταγγέλθηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ ως άδικες και αναποτελεσματικές. Άλλωστε οι έρευνες κλίματος και εισοδήματος που διενεργεί το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση κατέδειξαν ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το σοβαρό κίνδυνο να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές επιβαρύνσεις τους.

Έντονη αλλά και αποτελεσματική ήταν η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ (και παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν) απέναντι στις διατάξεις για τα μέτρα αυστηροποίησης των ποινών (πρόβλεψη για 1000€ πρόστιμο για τυπική φορολογική παράβαση στα βιβλία της επιχείρησης) και τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Επίσης, η ΓΣΕΒΕΕ αντιτάχθηκε στην πρόχειρη και αναποτελεσματική όπως αποδείχτηκε νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών, οι οποίες δε βρήκαν ανταπόκριση στη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Μάλιστα, η ΓΣΕΒΕΕ έχει διατρανώσει την πλήρη αντίθεσή της στις διαδικασίες κατάσχεσης καταθέσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Η πρόσφατη, αποσπασματική ασφαλώς, ρύθμιση αποτέλεσε προϊόν αυτής της επίμονης παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ στα όργανα της φορολογικής διοίκησης. Το 2014 διατηρήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στον κλάδο της εστίασης, μετά από μια περίοδο αποτυχημένης εφαρμογής υψηλού συντελεστή, γεγονός που αποτελεί επιτυχία της Συνομοσπονδίας.

Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και της επιχειρηματικότητας, οι αλλαγές που προωθήθηκαν είχαν ως θεμελιακό στόχο την αποδόμηση της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η εμμονή της πολιτικής ηγεσίας στην πλήρη ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, ανεξάρτητα από την επίδραση του κάθε μέτρου στις επί μέρους επιχειρηματικές- κλαδικές δραστηριότητες. Πώς αλλιώς να ερμηνευθεί η συντεταγμένη αποδιάρθρωση της λειτουργίας των καταστημάτων μέσω της πλήρους απελευθέρωσης του λιανικού εμπορίου (διεύρυνση εκπτωτικών περιόδων και κυριακάτικη λειτουργία); Η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταφέρει να αναστείλει την  πλήρη εφαρμογή του μέτρου λειτουργίας των καταστημάτων την ημέρα της Κυριακής έπειτα από συντεταγμένες κινήσεις προς την ελληνική δικαιοσύνη. Στις 27 Νοεμβρίου …. εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό

Στον τομέα της αδειοδότησης, την Άνοιξη του 2014, η κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση ενός νόμου πλαισίου («Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας») για την ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ τάχθηκε θετική επί της αρχής του Ν. 4262/2014, ωστόσο διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις ως προς τη μείωση της γραφειοκρατίας που παράξει, όπως επίσης και ως προς τα αποτελέσματα που θα έχει η καθιέρωση νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μεγάλη κλίμακα (οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων). Το πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή αποτελεί μια πρόταση αρχών αφού καθορίζει απλά το γενικό πλαίσιο και τα όρια μέσα στα οποία θα δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, σχετικά με  την έναρξη, αδειοδότηση και λειτουργία τους.

Στον τομέα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους,  το Νοέμβριο του 2014 ψηφίστηκε τροπολογία για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων τα οποία συναποτελούν μεγάλο μέρος του ιδιωτικού χρέους της χώρας, το οποίο πλέον αγγίζει συνολικά τα 170 δις. Η ρύθμιση που πρόκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης δυστυχώς οδηγεί σε δέσμευση και αιχμαλωσία τους δανειολήπτες που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης και απαλλάσσει τα τραπεζικά ιδρύματα από μια αντίστοιχη υποχρέωση λογοδοσίας και δεσμευτικότητας.

Στον τομέα της χρηματοδότησης συνεχίζει να ισχύει η υποστήριξη της πρότασης της συνεργασίας με το δίκτυο των συνεταιριστικών τραπεζών στο πλαίσιο της πάγιας πρότασης της ΓΣΕΒΕΕ για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 παρουσιάστηκε Έκθεση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Το κείμενο της έκθεσης είναι η κοινή συνδρομή των θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν ΜμΕ (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της Ομάδας Δράσης για τη Ελλάδα (Task Force). Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της ομάδας εργασίας η οποία ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη της έκθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ εμφανίζονται στις γραμμές του κειμένου. Η Έκθεση έτυχε ευρείας πολιτικής αναγνώρισης και επί του παρόντος βρισκόμαστε στη διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων της Έκθεσης.   

Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου η φιλοσοφία της εδώ και μία τετραετία ακολουθούμενης πολιτικής για την αγορά εργασίας ήταν ακριβώς αντίθετη από την αναγκαιότητα ύπαρξης του κοινωνικού διαλόγου. Σε αντίθεση με τη δική μας οπτική η πολιτική που ακολουθήθηκε την προηγούμενη περίοδο αποσκοπούσε στην αδρανοποίηση του κοινωνικού διαλόγου και στην de facto (ντε φάκτο) κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργή συμβολή των κοινωνικών εταίρων σε αυτή τη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο για την απορρύθμιση της αγοράς, τη συρρίκνωση του κόστους εργασίας .

Στο άλλο άκρο αυτής της προσέγγισης βρίσκονται τα τελευταία 4 χρόνια οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατέβαλλαν διαχρονικά προσπάθειες για την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Διαλόγου. Απόδειξη αυτής της βούλησης υπήρξε η υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2014, σε αντίθεση με την βούληση της Τρόικας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Για πρώτη φορά σε αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας εισήχθη θέμα γονικής αδείας σε κάθε πατέρα νεογέννητου παιδιού από σήμερα και εφεξής.

Για την ΓΣΕΒΕΕ η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης που έχει πληγεί σοβαρά αλλά και του κύρους του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά εργασίας, αλλά και γιατί αποτελεί βασική αναπτυξιακή προϋπόθεση. Η κατάρρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που συμπαρέσυρε το γενικό επίπεδο μισθών είχε άμεση επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα, στην εγχώρια κατανάλωση και εν τέλει στην ενεργό ζήτηση.

Η αντιστροφή αυτών των όρων αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα και σε αυτή τη λογική εντάσσεται και σχετική πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει από κοινού με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την επανενεργοποίηση του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό το κοινό έργο που αφορά τους μηχανισμούς κοινωνικού διαλόγου, το κλαδικό επίπεδο διαπραγμάτευσης, το σύστημα μαθητείας και τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας, συνιστά το μέσο εμπλοκής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, ως αντιστάθμισμα της επιρροής της Τρόικας. Επιλογή που έχει στηρίξει απαρέγκλιτα η ΓΣΕΒΕΕ τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Για τη Συνομοσπονδία η επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου και κυρίως η αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα για τη σταδιακή, επαναφορά των μισθών, του διαθέσιμου εισοδήματος, της εγχώριας κατανάλωσης στο επίπεδο που απαιτείται για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

Η προσήλωση της ΓΣΕΒΕΕ στην προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώθηκε και στην ανάπτυξη ενός σχετικού πλαισίου 7 προτάσεων στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, σε συνδυασμό με αλλαγή της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, η οποία πολλές φορές εξουδετερώνει τα όποια θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν οι πολιτικές απασχόλησης. Οι προτεραιότητες που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ συνίστανται:

 - Στην εξασφάλιση επαρκούς, αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης για την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας, ώστε να γίνονται σωστές διαγνώσεις για το οξυμένο φαινόμενο της ανεργίας και να διορθώνονται αντιστοίχως οι πολιτικές

 - Στη μεταβολή της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, η οποία πολλές φορές εξουδετερώνει τα όποια θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν οι πολιτικές απασχόλησης.

 - Στη διερεύνηση συστηματικά και μεθοδικά των ειδικών αναγκών για δεξιότητες σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο ώστε να συλλέγονται πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να μεταφερθούν έγκαιρα στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψουν κατά το δυνατόν τα κενά δεξιοτήτων, όσο μικρά και εάν είναι αυτά.

 - Στη στόχευση στην προσφορά δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιδιώκοντας το σημαντικό απόθεμα δεξιοτήτων να προσελκύσει επενδυτική δραστηριότητα.

 - Στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, ειδικά σε τομείς που μπορούν να στηρίξουν κάποιο ιδιαίτερο συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα.

 - Στη διάκριση των επιδοτήσεων θέσεων απασχόλησης ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι σε φθίνοντα ή αύξοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση είναι σε φθίνοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας είναι πιο χρήσιμο να επιδοτηθεί η διατήρηση θέσεων απασχόλησης παρά η δημιουργία μιας νέας θέσης. Επίσης κατά την επιδότηση θέσεων απασχόλησης τονίσαμε την ανάγκη να λαμβάνονται υπ’ όψιν συνέπειες, όπως τα αποτελέσματα υποκατάστασης και απώθησης.

 - Στο σημαντικό ρόλο των δημόσιων επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αποτελεί παράδοξο σε μία οικονομία, η οποία μαστίζεται από την ύφεση το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να είναι πλεονασματικό, δηλαδή αντί για δημόσια επένδυση να έχουμε δημόσια αποταμίευση.

Για τη ΓΣΕΒΕΕ η συνεισφορά των μικρών επιχειρήσεων στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τα χρόνια υπέρβασης της κρίσης.Πριν από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, φιλικού για  την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πρέπει να προηγηθεί η διαμόρφωση ενός σταθερού και ασφαλούς πλαισίου, ικανού να οδηγήσει στην επανεκκίνηση της εγχώριας πραγματικής οικονομίας και στην ανάκαμψη των μικρών επιχειρήσεων.

Αυτό το πλαίσιο πρέπει αφενός να προσφέρει ασφάλεια στον βιοτέχνη, τον έμπορο, τον επαγγελματία για να επιχειρεί και αφετέρου να προσφέρει προοπτική ανάπτυξης.

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας του ελεύθερου επαγγελματία και ειδικότερα το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΟΑΕΕ, αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα. Σύμφωνα με μελέτη του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούνιος 2014), την οποία επικοινωνήσαμε σε όλα τα σημεία και τους φορείς ενδιαφέροντος, διαπιστώθηκε ότι:

Η δραστηριότητα και οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕΕ δεν περιορίστηκαν όμως μόνο στο εσωτερικό της χώρας.     

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι πλήρες μέλος της UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), μετέχοντας στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), και συνεργάζεται με πολλούς άλλους φορείς [εθνικές, και κλαδικές, οργανώσεις βιοτεχνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Ακαδημία Αβινιόν, Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA), αλλά και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας), Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής  Κατάρτισης (CEDEFOP)].

Κατά το προηγούμενο έτος, η ΓΣΕΒΕΕ έδωσε το «παρών» με παρεμβάσεις σε πλήθος συνεδρίων και διασκέψεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. ετήσια Συνέλευση ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο και της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (από κοινού και με φορείς όπως η ΕΟΚΕ,  το Eurofound, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αντιπροσωπείες Ευρωβουλευτών), επιχειρώντας και πραγματοποιώντας και συναντήσεις διμερούς επιπέδου (π.χ. με την Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, CNA), τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Ως προς το ερευνητικό έργο της ΓΣΕΒΕΕ, και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, με τη διάδοσή του, λαμβάνεται υπόψη και έχει «διεισδύσει» στο έργο διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών: στο πλέον πρόσφατο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στοιχεία για τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (SBA Factsheet 2014), αλλά και στην έκθεση της ILO για την Ελλάδα του 2014 σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, γίνεται ρητή αναφορά στην έρευνα τάσεων οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο συμμετέχει και συνεισφέρει σε ευρύτερες έρευνες (Ευρωπαϊκή έρευνα επισκόπησης απόδοσης των ΜΜΕ, Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Βιοτεχνιών και ΜΜΕ) και διαβουλεύσεις (Ευρωπαϊκό εξάμηνο, σύμφωνα εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα, ζητήματα Φ.Π.Α., επισήμων ελέγχων, ισότητα των φύλων) που πραγματοποιούνται.

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια επαρκούς τεκμηρίωσης των πολιτικών διεκδικήσεων της ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε καθοριστική η συμβολή του ανανεωμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και των επιστημονικών τομέων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του ΚΕΚ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει συστηματικά τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει υπηρεσίες και υποστηρικτικά δίκτυα προς τα μέλη της στην αναβίωση της παλιάς καλώς εννοούμενης «συντεχνίας». Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει αναπτύξει και θα συνεχίσει να αναπτύσσει δράσεις υποστήριξης του αυτοαπασχολούμενου και του μικρού επιχειρηματία, που στοχεύουν στην υποστήριξη της επαγγελματικής και συνδικαλιαστικής του δραστηριότητας, (δίκτυο επιχειρηματικότητας, μονάδα συνεργασιών και καινοτομίας, γραφείο ισότητας, προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης).

Το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα έχει υλοποιήσει 690 σεμινάρια με εκτιμώμενο αριθμό ωφελουμένων 12.264 ατόμων. Σεμινάρια για τεχνικούς ασφαλείας Β και Γ κατηγορίας, αυτοκινήτου, τοπικά σχέδα δράσης, ΛΑΕΚ, σεμινάρια ΕΦΕΤ, κατάρτισης εργαζομένων αυτοαπασχολουμένων, δια βίου μάθησης, κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και ανέργων.

Συμμετέχει τόσο σε Έθνικά όσο και Ευρωπαϊκα προγράμματα και πρωτοβουλίες, αναπτύσει συνεργασίες με Εργοδοτικές Οργανώσεις, Δήμους και Επιμελητήρια.

Προς επιεβαίωση των παράπάνω, στην διπλανή αίθουσα, μπορεί ο κάθε συνάδελφος να ενημερωθεί από τα στελέχη του ΚΕΚ και του ΙΜΕ. Εκφράστε  την προσωπική σας άποψη για την βελτίωση των υπηρεσιών των δομών μας.

Θεωρώ πως θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τους Διευθυντές, το προσωπικό της ΓΣΕΒΒΕ , του ΙΜΕ και του ΚΕΚ για την συνεργασία που έχουμε, για την υπεύθυνη εργασία τους, που πολλές φορές υπερέβαλαν ευατόν, που με το γνωστικό τους επίπεδο και την επιστημονική τους κατάρτιση βοηθούν την Συνομοσπονδία να έχει όχι μόνο αναγνωρισιμότητα αλλά και επαρκή τεκμηρίωση των θέσεων και των αιτημάτων της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

για να μην σας κουράσω περισσότερο, κρατάτε στα χέρια σας το πλήρες σώμα του απολογισμού της ΓΣΕΒΕΕ. Σας καλώ λοιπόν να του ρίξετε τουλάχιστον μια ματιά, γιατί η σημασία δεν βρίσκεται σε αυτά που περιέχει, αλλά σε αυτά που λείπουν. Αυτός είναι μεταξύ άλλων ο κύριος ρόλος μιας Γενικής Συνέλευσης, να ελέγχει αυτόν που λογοδοτεί και να του επισημαίνει παραλείψεις, αστοχίες και λάθη. Και αυτό περιμένουμε από εσάς στις τοποθετήσεις. Μια ειλικρινή και τεκμηριωμένη κριτική. Νομίζω ότι από τα ελάχιστα πράγματα που μας έχει απομείνει είναι η δυνατότητα να μιλάμε ανοικτά και ελεύθερα μεταξύ μας. Αυτό οφείλουμε να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.

Σας ευχαριστώ, καλή μας συνέχεια στις εργασίες της Συνέλευσης και καλή δύναμη σε όλους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.