Εκδήλωση ΕΒΕΑ - ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ «Νέα Ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία»

Για την ενημερωτική εκδήλωση - ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

«Νέα Ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία»              

Το διάστημα που μας πέρασε η κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών των ιδιωτών (επιχειρήσεων και νοικοκυριών), οι οποίες συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 170 δις Ευρώ (ίσες περίπου με το ΑΕΠ του έτους 2013). Οι οφειλές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) σε εκείνες προς το Δημόσιο /Εφορία και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (νόμος 4305/2014) και (β) σε εκείνες προς τα τραπεζικά ιδρύματα, οι οποίες είναι γνωστές και ως «κόκκινα δάνεια», και για τις οποίες αναμένονται ακόμη οι τελικές παρεμβάσεις. Από τις μέχρι τώρα αναφορές, δεν προσδοκούμε μια ριζική αποτελεσματική λύση.  

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση οφειλών κρίνεται κατ’ αρχάς θετική μολονότι ενόψει της συγκυρίας της κρίσης και της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι εκ των πραγμάτων καθυστερημένη. Ενδεχομένως, μάλιστα, αυτή η καθυστέρηση να λειτουργήσει εις βάρος της αποτελεσματικότητάς της.

Εκτός, όμως, από αυτές τις γενικές παρατηρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι υπάρχουν επιμέρους σημεία τα οποία ίσως λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς τους οφειλέτες.

Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τις οφειλές προς το Δημόσιο:

[1] Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις δεν έπρεπε να περιοριστεί στις οφειλές ύψους μέχρι 15.000 Ευρώ. Εάν το όριο αυτό ήταν τα 30.000 Ευρώ θα έδινε τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες,

[2] Μολονότι το επιτόκιο επί των ρυθμισμένων δόσεων είναι σαφώς μειωμένο σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως, εν τούτοις η συνολική επιβάρυνση δεν μειώνεται εφόσον δεν μειώνονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

3) Η ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να προβλέπεται και για τις περιπτώσεις εκείνων των οφειλετών που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής ρύθμισης. Θα πρέπει και αυτοί οι οφειλέτες να χαίρουν των ευεργετικών διατάξεων.

Ασφαλώς, υπάρχουν και θετικά σημεία στις ψηφισθέντες διατάξεις:

1)   Η διάταξη για τη συνέχιση εξαίρεσης του τομέα εστίασης από το ΦΠΑ 23% είναι θετική

2)   Η διάταξη για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% είναι θετικό σημείο, αν και για ακόμη μια φορά επαληθεύεται η ρήση «ουδείς μονιμότερος φόρος του προσωρινού».

Σε σχέση με τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η ρύθμιση των 72 ή ακόμα και των 100 δόσεων δεν πρόκειται να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα εάν ληφθεί υπόψη η διαρκώς φθίνουσα πορεία των εσόδων του Οργανισμού. Αντίθετα, η μετατροπή των οφειλών σε χρόνο ασφάλισης και η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Το πρόβλημα του ΟΑΕΕ δεν οφείλεται στο ύψος των παροχών αλλά στο ότι οι εισφορές δεν αντιστοιχούν στο εισόδημα των ασφαλισμένων. Αυτή, ακριβώς, η αναντιστοιχία έγινε ιδιαίτερα εμφανής στη συγκυρία της κρίσης αυξάνοντας ραγδαία όχι μόνο των αριθμό των οφειλετών αλλά και τις οφειλές. Όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να καλύψει τις τρέχουσες εισφορές πώς είναι δυνατό να καλύψει εκτός από αυτές και τη δόση των ρυθμισμένων του οφειλών;

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη, ευεργετική σε ορισμένα σημεία αλλά αναποτελεσματική προσπάθεια ρύθμισης οφειλών διευκολύνει παροδικά τους οφειλέτες, ωστόσο δεν επιλύει τη βασική αδύνατη εξίσωση συσσώρευσης οφειλών υπό καθεστώς αναιμικής ανάπτυξης. Οι πολίτες αναμένεται να συσσωρεύσουν νέα χρέη αν δεν μειωθεί το φορολογικό βάρος κάθε μορφής. Επιπλέον, σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, η συγκεκριμένη τροπολογία φαίνεται να αγνοεί την τρέχουσα πραγματικότητα, καθώς ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς αναδιάταξη των ασφαλιστικών κλάσεων και τρεχουσών εισφορών είναι γράμμα κενού περιεχομένου.