Μετά την εκλογή του στις 8/12/2013, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελλάδας, ο κ. Γιώργος Καββαθάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Στην ακρωτηριασμένη, από την οικονομική κρίση, κοινωνία και οικονομία μας η ΓΣΕΒΕΕ οφείλει να εργαστεί μέσα στο πλαίσιο μιας ξεκάθαρης και εναλλακτικής ατζέντας προς όφελος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των εργαζόμενων σε αυτές, της κοινωνίας γενικότερα αλλά και της ενίσχυσης των δημοκρατικών μας θεσμών.

H ξαφνική και απόλυτη κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας, τα πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας, η ραγδαία υποβάθμιση του Κράτους πρόνοιας έχουν βάλει τέλος σε όλες τις αυταπάτες που αφορούσαν στην βιωσιμότητα του συστήματος που είχαμε.

Δυστυχώς, όμως, ο τρόπος “διαπραγμάτευσης” των δανειακών συμβάσεων με τους πιστωτές μας (μνημόνια) και οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν και εφαρμόζονται έχουν βάλει επίσης τέλος, και στην απατηλή ελπίδα που δημιουργήθηκε και συνεχίζει να καλλιεργείται, ότι η κατάρρευση του συστήματος αυτού θα μπορούσε σταδιακά μέσω μεταρρυθμίσεων να οδηγήσει σε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο, σε μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, και στην διατήρηση ενός αξιοπρεπούς Κράτους κοινωνικής πρόνοιας.

Θεωρούμε ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές οδηγούν σε ολιγοπώληση της αγοράς, σε χειραγώγηση των τιμών, σε συντριπτική συρρίκνωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και σε περαιτέρω φτωχοποίηση της κοινωνίας μας. Αυτό διαφαίνεται άλλωστε και από την απουσία ουσιαστικού διαλόγου πριν από την λήψη κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων. Επιπλέον η υποβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων (κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων) και η διαρκής προσπάθεια σαλαμοποίησης και μείωσης της αξίας των συνδικαλιστικών και συλλογικών οργανώσεων μέσα σε ένα αρνητικό και εκφυλιστικό πλαίσιο επιβεβαιώνει την άποψη αυτή. Θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι ο εκμαυλισμός που μας οδήγησε στην σημερινή τραγική κατάσταση συνεχίζει να υφίσταται με την ίδια και ίσως και μεγαλύτερη ένταση.

Μέσα σε αυτόν τον ασφυκτικό κλοιό δεν υπάρχουν περιθώρια για συνδικαλιστικά παιχνίδια και προσωπικές ή κομματικές στρατηγικές. Αυτό εκφράστηκε ξεκάθαρα και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ.

Η ανάγκη να προσεγγίσουμε τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον βιοτέχνη προσφέροντας του διέξοδο στα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Οι υφιστάμενες δομές της ΓΣΕΒΕΕ (συμβουλευτική επιχειρήσεων, μονάδα συνεργασιών και καινοτομίας, κατάρτιση, Κοινωνικό Ιατρείο κ.α.), αλλά και η δημιουργία νέων (πχ γραφείο ασφαλιστικών συμβούλων) θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Απαραίτητη είναι επίσης η ενδυνάμωση των υφιστάμενων αλλά και η αναζήτηση νέων συνεργασιών με άλλους φορείς σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Παράλληλα η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται μέσω του Ινστιτούτου της για την τεκμηριωμένη παραγωγή θέσεων και προτάσεων, αλλά και την παρουσίαση μελετών και ερευνών ως αντίβαρο στην ισοπεδωτική και μοναδική αλήθεια της ακολουθουμένης πολιτικής.

Για να έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια θα πρέπει η ΓΣΕΒΕΕ να ξανασυστηθεί με τον μικρομεσαίο επιχειρηματία απαλλαγμένη από κομματικές παρωπίδες και προσωπικές φιλοδοξίες. Και αυτό θα αποτελέσει την βάση όλων των επόμενων ενεργειών μας.

Στην δύσκολη και επίπονη αυτή διαδικασία βασική μας επιδίωξη θα είναι η αξιοποίηση του συνόλου των συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ.

.