Εισήγηση Γενικού Γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Κουράση για τον απολογισμό δράσης της ΓΣΕΒΕΕ

"Διανύουμε μία πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, για το στρώμα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, και για το συνδικαλιστικό κίνημα. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και δυστυχώς δεν περιορίζονται στα εσωτερικά μας προβλήματα. Το μεταναστευτικό/προσφυγικό, η διεθνής τρομοκρατία, οι ανταγωνισμοί μεταξύ Κρατών, ιδιαίτερα στον ενεργειακό χάρτη δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που παρά τα τραγικά προβλήματα που βιώνουμε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τα προβλήματα μας και τις διεκδικήσεις μας. Διεκδικήσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επιβίωση της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως με την ανάπτυξη της χώρας μας, με την οικονομική της μεγέθυνση που θα πρέπει όμως να στηρίζεται κυρίως στην μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε η ΓΣΕΒΕΕ το τελευταίο χρόνο προτάσσοντας τις επιδιώξεις και ανάγκες των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων σε ένα όλο και πιο δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ένα οικονομικό περιβάλλον που τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε στασιμότητα.  Και δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιλαμβάνονται την οικονομική στασιμότητα που βιώνουμε ως τον πάτο του βαρελιού. Ως δηλαδή την απαρχή της οικονομικής ανάπτυξης. Ο όρος, όμως, στασιμότητα έχει διπλή ανάγνωση. Εάν συνεπώς η μια ερμηνεία είναι η ακολουθουμένη ανάπτυξη η άλλη ερμηνεία εμπερικλείει το κίνδυνο της απότομης κατάρρευσης.  Και δυστυχώς τα διαθέσιμα στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που άντεξαν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και παρουσίασαν μια πιο ανθεκτική συμπεριφορά αρχίζουν πλέον να λυγίζουν υπό το βάρος της παρατεταμένης στασιμότητας σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο οικονομικό περιβάλλον.

Το ποσοστό ανεργίας παραμένει στο πολύ υψηλό επίπεδο του 25% διατηρώντας το σημαντικότερο κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Η μικρή μείωση που καταγράφεται μέχρι τώρα παρουσιάζει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Ένα από αυτά είναι η πρωτοφανής κινητικότητα στην αγορά εργασίας (1 εκ. προσλήψεις και ταυτόχρονα 1 εκ. απολύσεις περίπου ανά εξάμηνο) και η έξαρση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Το 40% των νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης που δημιουργούνται είναι πλήρης και το υπόλοιπο 60% ελαστικές μορφές (μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής). Αυτά τα δυο χαρακτηριστικά που καταγράφονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προσδιορίζουν την μορφή που έχει πάρει η αγορά εργασίας και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια η αγορά εργασίας πλέον χαρακτηρίζεται από έντονη ελαστικότητα, χαμηλούς μισθούς και κινητικότητα. Αυτό για κάποιους θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια καλή προϋπόθεση για προσέλκυση επενδύσεων λόγω της ευελιξίας που παρουσιάζει. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνει για ακόμα ένα εξάμηνο την εμβάθυνση της αποεπένδυσης. Οι επιχειρηματίες πλέον δεν επενδύουν ούτε και για την συντήρηση του εξοπλισμού τους. Παράλληλα καταγράφεται ότι για κάθε 3 θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 10 θέσεις χάνονται. Εάν συνυπολογίσουμε και τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια που αγγίζουν τα 20 δις, την άρνηση ή την αδυναμία των τραπεζών να χορηγήσουν νέες πιστώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που αυξάνονται πλέον κατά 1 δις € το μήνα διαπιστώνουμε μια εκρηκτική κατάσταση στην αγορά....περισσότερα

Σχετικά αρχεία: