Οι ΜμΕ ζητούν εναλλακτικό σενάριο για το Μέλλον της Ευρώπης Με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, περισσότερη δικαιοσύνη, και διασφάλιση σταθερού πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Εν όψει της ομιλίας του Jean-ClaudeJuncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρόεδρος της UEAPME,(1) Ulrike Rabmer-Koller, απευθύνθηκε στο Πρόεδρο της Επιτροπής προκειμένου να μοιραστεί τις σκέψεις της για το μέλλον της Ευρώπης. Παρουσίασε την άποψη των ΜμΕ για τον κρίσιμο διάλογο που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο για το ζήτημα. Οι ΜμΕ αναμένουν να δουν διάλογο που θα στοχεύει σε πρόοδο ως προς τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, περισσότερη δικαιοσύνη, και διασφάλιση σταθερού πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η UEAPME ζητά να ενσωματωθεί «σενάριο ΜμΕ» και έχει επισημάνει ότι χρειάζεται καλύτερη απόδοση της ΕΕ για να επιτευχθεί η προαναφερθείσα προσδοκία.

Από την έκτακτη Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής στο τέλος Μαρτίου αυτού του έτους, η Πρόεδρος Ulrike Rabmer-Koller είχε εκφράσει την επιδοκιμασία της για τον διάλογο τον οποίο ξεκίνησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, μέσω της Λευκής Βίβλου για το Μέλλον της Ευρώπης, και θα συμβάλει στον κρίσιμο διάλογο. Από τη συζήτηση με τις οργανώσεις μέλη της για τις ανάγκες των ΜμΕ, κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να μπορεί να αποδώσει πλήρως ό,τι οι ΜμΕ αναμένουν από το μέλλον της Ευρώπης. 

«Πράγματι», επεσήμανε η κα Rabmer-Koller, «οι ΜμΕ αναμένουν ο διάλογος να στοχεύει σε πρόοδο σε ό,τι αφορά τρεις διαστάσεις: βελτίωση των συνθηκών για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, περισσότερη δικαιοσύνη για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση εντός της ενιαίας αγοράς και παγκοσμίως, και διασφάλιση σταθερού πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος». 

Για τον σκοπό αυτό, η μελλοντική Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αποδώσει καλύτερα ως προς το: να καταστεί η ΕΕ πιο ανταγωνιστική, λιγότερο γραφειοκρατική και πιο ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις, να διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των θετικών πτυχών της παγκοσμιοποίησης, της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, και των τεχνολογικών εξελίξεων, να εξασφαλίζει ελευθερία και δικαιοσύνη εντός της ενιαίας αγοράς, να επιτρέπει καλύτερη λειτουργία της οικονομικής διακυβέρνησης και μεγαλύτερη σταθερότητα στην Ευρωζώνη, να υποστηρίζει τα συμφέροντα των ΜμΕ στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της μετανάστευσης και του προσφυγικού.

Η κα Rabmer-Koller δήλωσε με σαφήνεια ότι «η UEAPME ζητά ως εκ τούτου ένα σενάριο ΜμΕ που θα μπορούσε να ονομαστεί σενάριο για ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ευημερία σε σταθερό οικονομικό, κοινωνικό, και πολιτικό περιβάλλον». 

(1) η Ένωση Βιοτεχνιών και ΜμΕ στην Ευρώπη

(2) http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_letter_to_President_Juncker_on_Future_of_EU.pdf