Οι ΜΜΕ ανακάμπτουν σε όλη την Ευρώπη, αρνητικός, όμως ο αντίκτυπος από το Brexit

Ο Δείκτης Κλίματος σταθερός στο 75,5, αλλά το Βαρόμετρο ΜΜΕ δείχνει εκ νέου αισιοδοξία και ο τομέας των κατασκευών επανέρχεται

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2016 – Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ φτάνει το 75,5, αντανακλώντας μια σταθερή και θετική κατάσταση για τις ΜΜΕ της Ευρώπης. Οι τάσεις στην Βόρεια και Νότια Ευρώπη είναι παρόμοιες. Στον Βορρά, οι χώρες εξαρτώμενες από την οικονομία του Η.Β. επηρεάστηκαν αρνητικά από το Brexit, ενώ στον Νότο, η αρνητική αλλά βελτιούμενη κατάσταση της Ελλάδας και η περίπλοκη οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ιταλία επιβράδυναν την ανάκαμψη. Επιπλέον, η εσωτερική ζήτηση επηρέασε τελικά και τον κατασκευαστικό τομέα αφού προηγουμένως είχε ήδη δώσει ώθηση στην ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών. Οι προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο σχηματίζουν μια πολύ θετική εικόνα αντανακλώντας την οικονομική ανάπτυξη των ΜΜΕ, παρά τη διατήρηση χαμηλού επιπέδου επενδύσεων.

«Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη συνεχίζουν να αναπτύσσονται» δήλωσε η Πρόεδρος της UEAPMEUlrikeRabmer-Koller κατά την παρουσίαση του δεύτερου Βαρόμετρου του 2016. Παρά το γεγονός ότι από τα αποτελέσματα του Δείκτη Κλίματος φαίνεται ένα σταθερό αλλά θετικό σενάριο, το Βαρόμετρο δείχνει καλύτερα αποτελέσματα για το τελευταίο εξάμηνο και οι ΜΜΕ είναι αισιόδοξες για το μέλλον. «Οι δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και οι προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο διαμορφώνουν για πρώτη φόρα μετά την έναρξη της κρίσης το 2008 μια πραγματικά θετική εικόνα».

Παρ’ όλα αυτά, παγκόσμια γεωπολιτικά θέματα, όπως η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, οι κυρώσεις στη Ρωσία και το πρόσφατο Brexit, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. «Το Brexit συνεπάγεται αβέβαιο σενάριο για τις επιχειρήσεις», επιβεβαίωσε η κα Rabmer-Koller, «πάνω από όλα στις οικονομίες που εξαρτώνται από την οικονομία του ΗΒ. Ο φόβος του Brexit ήταν ήδη παρών στο τελευταίο Βαρόμετρο, αλλά η επίδραση σε αυτό το εξάμηνο είναι ακόμα πιο έντονη». Ο δείκτης του Η.Β., της Ιρλανδίας και της Δανίας μειώθηκε κατά 9 μονάδες από την έναρξη του διαλόγου και τώρα βρίσκεται στο 68,2.

Η ανάκαμψη έφτασε τελικά και στον κατασκευαστικό τομέα. Η κα Rabmer-Koller είπε εξηγώντας «Η εσωτερική ζήτηση είχε δώσει κατά το παρελθόν ανοδική ώθηση στον τομέα  των υπηρεσιών χάρη στα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, αλλά ο κατασκευαστικός τομέας εξακολουθούσε να μένει πίσω. Τα νοικοκυριά άρχισαν πλέουν να επενδύουν στην ιδιωτική κατοικία και δίνουν ώθηση στη ζήτηση για τις μικρότερες εταιρείες των κατασκευών». Στη ζήτηση δίνεται επίσης ώθηση από το τρέχον χαμηλό επιτόκιο στα στεγαστικά και από τα ενοίκια που βρίσκονται σε άνοδο και καθιστούν την επένδυση σε ακίνητα πιο ενδιαφέρουσα.

Παρά τη θετική αυτή κατάσταση για τις ΜΜΕ, το επίπεδο επενδύσεων παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με την αύξηση στον κύκλο εργασιών και την απασχόληση. Σύμφωνα με την κα Rabmer-Koller, «οι ΜΜΕ της Ευρώπης εξακολουθούν να μην είναι σίγουρες για τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις και διστάζουν να επενδύσουν σε πρόσθετο εξοπλισμό».

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει τους όρους ανταγωνιστικότητας και το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ προκειμένου να τις ενθαρρύνει να επενδύουν, να καινοτομούν, να αναπτύσσονται, και να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Η κα Rabmer-Koller κατέληξε δηλώνοντας ότι «η διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην χρηματοδότηση για επενδύσεις και η μείωση του επιπέδου αβεβαιότητας σχετικά με τα βασικά πολιτικά θέματα, όπως τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολιτικό επίπεδο».