Δήλωση Τύπου UEAPME για το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου

Το δημοψήφισμα του H.B. αποτελεί κάλεσμα αφύπνισης για την Ευρώπη

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2016

Η UEAPME εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) να υποστηρίξουν την έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit). Παρ’ όλα αυτά, η απόφαση αυτή πρέπει να γίνει σεβαστή. Το αποτέλεσμα υπέρ της αποχώρησης θα είναι καταστρεπτικό για το Η.Β., τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ στις προσπάθειές τους για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Για την UEAPME, το δημοψήφισμα κατέστησε σαφές ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή της. Πρώτα και κύρια, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία για όλες τις ΜΜΕ σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η UEAPME θα υποστηρίξει τα Θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και θα συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτό τον στόχο με εποικοδομητικές προτάσεις. Επίσης, η UEAPMEθα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διατηρήσει επιχειρηματικούς δεσμούς. 

 Η Πρόεδρος της UEAPME, UlrikeRabmer-Koller, προέβη στο ακόλουθο σχόλιο σχετικά με Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Η.Β. για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

«Η UEAPME εκφράζει τη λύπη της που μαθαίνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών του Η.Β. ψήφισαν αποχώρηση από την Ε.Ε.. Αντιλαμβανόμαστε το αποτέλεσμα ως ένα ισχυρό κάλεσμα μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ιδίως για να δημιουργηθεί ένα περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τις ΜΜΕ μας. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μια λιγότερο γραφειοκρατική Ευρώπη, χρειαζόμαστε επίσης και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες που πλαισιώνουν τις ΜΜΕ μας για την έναρξη επιχείρησης και την επιτυχή ανάπτυξή της. Παρ’ όλα αυτά, η UEAPME παραμένει πεπεισμένη ότι η κοινή Ευρωπαϊκή πορεία αποτελεί τη βέλτιστη πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα συνεχίσουμε, συνεπώς, να υποστηρίζουμε πλήρως τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά όργανα και να επιμένουμε στη συνεργασία μας με οργανώσεις ΜΜΕ και ΜΜΕ στην Βρετανία κατά τρόπο εποικοδομητικό και προοδευτικό.»