Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Βιοτεχνιών και ΜΜΕ της UEAPME

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ UEAPME - Ο δείκτης κλίματος έφτασε στο 75.6

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016 – Οι ΜΜΕ της Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν μια ανοδική τάση ως προς την εμπιστοσύνη αναφορικά με την επερχόμενη συνολική κατάσταση: ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος πέτυχε 75,6, με αύξηση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων από το προηγούμενο εξάμηνο. Ο αντίκτυπος των εθνικών μεταρρυθμίσεων στη Νότιο Ευρώπη και η ταχεία ανάπτυξη των εθνών της Κεντρικής - Ανατολικής Ευρώπης υποστηρίζουν αυτήν την εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Κέντρου και των χωρών στο Νότο και την Περιφέρεια της Ευρώπης. Ακόμη, αυτό το εξάμηνο, το Βαρόμετρο ΜΜΕ της UEAPME δείχνει ότι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης ώθησε έντονα τις ΜΜΕ προς τα μπροστά, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών ο οποίος αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν.    

«Οι ΜΜΕ της Ευρώπης ξεπερνούν τις δυσκολίες της κρίσης», δήλωσε η πρόεδρος της UEAPME Ulrike Rabmer-Koller στη σημερινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πράγματι, παρόλο που ο δείκτης κλίματος αυξάνεται ελαφρά, το Βαρόμετρο δείχνει μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ. «Αυτό το εξάμηνο», εξήγησε, «οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη αναφέρουν κατά πολύ θετικότερη απ’ ό,τι ουδέτερη κατάσταση σε σύγκριση με τις τελευταίες περιόδους. Επιπλέον, όλες οι προσδοκίες βρίσκονται πάνω από το μηδέν για το επόμενο εξάμηνο, δείχνοντας, συνεπώς, επίσης θετική προοπτική για το μέλλον.»

Το αποτέλεσμα που παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον είναι η βελτίωση που αναφέρεται ότι έχει επιτευχθεί στους κλάδους υπηρεσιών. Τόσο οι επιχειρηματικές όσο και οι προσωπικές υπηρεσίες υπερέβησαν σαφώς τις προσδοκίες τους κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. «Η κινητήρια δύναμη αυτής της εξέλιξης και, γενικότερα, της ενδυνάμωσης των ΜΜΕ είναι η αποκατάσταση της εγχώριας ζήτησης», είπε η κα Rabmer-Koller. «Παρ’ όλα αυτά», προσέθεσε, «αυτό δεν ενίσχυσε ακόμη των τομέα κατασκευών. Πράγματι, η πτώση της ζήτησης κατοικιών κατά το αποκορύφωμα της κρίσης το 2011 και η έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων εξακολουθούν να συμπιέζουν αυτόν τον κλάδο, μεσοσταθμικά, στην Ευρώπη».

Εντούτοις, το βαρόμετρο αναφέρει τα πρώτα θετικά σημάδια για τη συνολική επένδυση και απασχόληση. Οι επενδύσεις κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση, περνώντας την ουδέτερη ζώνη για πρώτη φορά από την έναρξη της ύφεσης. Σύμφωνα με την κα Rabmer-Koller, «οι Ευρωπαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν να ξαναεπενδύουν. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα, όπως είναι η άνοδος της απασχόλησης πάνω από το επίπεδο του μηδενός μετά από 5 χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, το οποίο αποδεικνύει επίσης την αποτελεσματικότητα των εργασιακών μεταρρυθμίσεων που έχουν αρχίσει έως τώρα.» 

«Παρά τα ενθαρρυντικά νέα», η κα Rabmer-Koller παρατήρησε, εφιστώντας την προσοχή ότι «πολυάριθμα θέματα, όπως είναι οι συζητήσεις για Brexit και η μεταναστευτική κρίση, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την κατάσταση των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Συνεπώς, τα μετέπειτα μέτρα πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση των ΜΜΕ και την επίτευξη τελικά οικονομικής ανάπτυξης»

Επισημαίνοντας τα θετικά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων, η κα Rabmer-Koller δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα μια σημαντική καλύτερη οικονομική δυναμική σε εκείνες τις χώρες, που έχουν ήδη εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» και ζήτησε περισσότερες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στις χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμη πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανάκαμψη αυτή και να καταστεί βιώσιμη, «είναι τώρα σημαντικό οι ΜΜΕ να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους και να διασφαλιστεί η προσφορά  ειδικευμένου εργατικού δυναμικού», είπε κλείνοντας η κα Rabmer-Koller.