Δήλωση Τύπου για τη δημοσίευση της πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η αναθεώρηση της απόσπασης εργαζομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά νέες συζητήσεις

Η UEAPME εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την ελλιπή διαβούλευση των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων πριν προχωρήσει σε δημοσίευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ένα θέμα που διχάζει ιδιαίτερα

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου - Η UEAPME, η Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση των ΜΜΕ, λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Η UEAPME εκφράζει τη δυσαρέσκειά της που δεν είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους άλλους Ευρωπαίους διεπαγγελματικούς κοινωνικούς εταίρους το βέλτιστο τρόπο προσαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων προτού δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της. Η UEAPME, πράγματι, έχει ζητήσει επανειλημμένα την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που έχουν οι ΜΜΕ στη βάση σε ό,τι αφορά αδικαιολόγητες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό, η UEAPMEχαιρετίζει τον σκοπό της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στις εταιρείες. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμοστεί η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο εργασιακό χώρο» εγείρει κάποια πρακτικά ερωτήματα και θα δημιουργήσει νέες ελλείψεις ασφάλειας δικαίου όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθολικής ισχύος.   

Αναφορικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, ο Γενικός Γραμματέας της UEAPMEPeterFarossεξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι“δεν δόθηκε ποτέ στους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους η ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» και προειδοποίησε ότι “θα καταστεί πολύ δυσκολότερο να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις όταν το θέμα θα εξεταστεί με διενέξεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο». Η επίτευξη διαύγειας στους ελάχιστους όρους αμοιβής είναι ένα βασικό θέμα όπου θα έπρεπε να ζητηθεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή διαίρεση ανάμεσα στα Κράτη Μέλη αλλά και ανάμεσα στους εργοδότες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τώρα να εφαρμόσει την αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο εργασιακό χώρο». Η νέα αυτή προσέγγιση θα βοηθήσει να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, δεν θα είναι όμως το μαγικό ραβδί για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργείται ευρέως από απάτες και καταχρήσεις. Στα Κράτη Μέλη όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθολικής ισχύος, θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις διαφάνειας στις εταιρείες και θα ανοίξει τον δρόμο σε νέες ελλείψεις ασφάλειας δικαίου.