Η Ευρωπαϊκή πολιτική ΜΜΕ πρέπει να προχωρήσει από τα λόγια στα έργα

Η νέα Πρόεδρος της UEAPMERabmer-Kollerπαρουσιάζει τις προτεραιότητες πολιτικής ΜΜΕ και ζητά συγκεκριμένες δράσεις

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου - Η UlrikeRabmer-Koller, η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), κατά την πρώτη επίσκεψή της στις Βρυξέλλες συζήτησε για τις μελλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ΜΜΕ με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JyrkiKatainen, τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, Ευρωβουλευτές και εκπροσώπους των υπηρεσιών της Επιτροπής και άλλους φορείς. Σήμερα, σε συνάντηση με δημοσιογράφους από διεθνή μέσα, η κα Rabmer-Kollerεξέφρασε την ικανοποίησή της για την ένταξη των αιτημάτων της UEAPME στις διάφορες δέσμες πολιτικής που παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Juncker- π.χ. το Σχέδιο Επενδύσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες από αυτές τις πολιτικές βρίσκονται ακόμα σε στάδιο εξαγγελιών και περιλαμβάνουν μόνο «μεγάλους τίτλους». Είναι πλέον ώρα συγκεκριμένων δράσεων για να βελτιωθεί η κατάσταση των ΜΜΕ στην Ευρώπη, που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η κα Rabmer-Kollerθα εντείνει συνεπώς τη συνεργασία με όλα τα Θεσμικά όργανα της Ε.Ε.. Θέλει επίσης να βελτιώσει το διάλογο με άλλους φορείς όπως τους καταναλωτές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για τα μέλη της, όπως είπε στον Ευρωβουλευτή OthmarKaras, Πρόεδρο της Διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΜΜΕ. Τέλος, εξήγησε στον Αντιπρόεδρο Katainenότι, δίπλα στις υφιστάμενες δέσμες πολιτικής, χρειάζεται μια οριζόντια και πιο ορατή προσέγγιση πολιτικής για τις ΜΜΕ για να διασφαλιστεί συνοχή και οικειοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής ΜΜΕ. Η προτεραιότητα της Rabmer-Kollerγια τη διετή θητεία της είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη διασφαλίζοντας βελτίωση της νομοθεσίας και λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις, διευκόλυνση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση, γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και απελευθέρωση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Συζητώντας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής ΜΜΕ με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Katainen, η κα Rabmer-Kollerέδειξε στήριξη για τις γενικές γραμμές πολιτικής που υιοθέτησε η Επιτροπή Juncker με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων, την Στρατηγική Ενιαίας Αγοράς, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και άλλες δέσμες πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, ζήτησε να επιταχυνθεί η εφαρμογή, γιατί «οι ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη δεν βλέπουν ακόμη βελτιώσεις· αντιθέτως, διαμαρτύρονται για περαιτέρω αύξηση των κανονιστικών και διοικητικών επιβαρύνσεων». Εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι, με την ενσωμάτωση των πολιτικών για τις ΜΜΕ σε διάφορες δέσμες πολιτικής, «η Ευρώπη μπορεί να έχει απώλεια συνοχής στην προσέγγισή της για τις ΜΜΕ». Επιπρόσθετα, υπενθύμισε ότι «οι 20 εκατομμύρια ΜΜΕ δεν θα υποστηρίξουν την Ευρώπη παρά μόνο εάν γνωρίζουν τι κάνει η Ευρώπη και η Επιτροπή για αυτές». Για να διασφαλιστεί αυτή η συνοχή και ορατότητα, η UEAPMEζητά μια πιο οριζόντια προσέγγιση πολιτικής για τις ΜΜΕ.

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής ΜΜΕ τέθηκε και στη συνάντηση της Διακομματικής ομάδας ΜΜΕ, της οποίας προέδρευσε ο Ευρωβουλευτής ΟthmarKaras. Εκεί, η κα Rabmer-Kollerαναφέρθηκε στην εμπειρία της από την κοινωνική εταιρική σχέση στην Αυστρία (την χώρα απ’ όπου προέρχετια), και επιθυμεί να αρχίσει διάλογος για θέματα προτεραιότητας για τις ΜΜΕ με άλλους φορείς. Είπε ότι «οι ΜΜΕ χρειάζονται δυναμικές και πραγματικές λύσεις και είμαι πεπεισμένη ότι ο ανοιχτός διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και τις οργανώσεις καταναλωτών θα οδηγήσουν σε καλύτερες λύσεις και όχι διαμάχες στο Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο».

Ως προς τις προτεραιότητές της, η κα Rabmer-Koller τόνισε ότι: «οι ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα: υψηλά κόστη και προσπάθειες συμμόρφωσης με περίπλοκους κανονισμούς και διοικητικές διαδικασίες, δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και έλλειψη σε ό, τι αφορά εργατικό δυναμικό με προσόντα και δεξιότητες. Θα αφιερώσω όλη την ενέργειά μου για να επιτευχθούν απτές βελτιώσεις σε αυτούς τους τομείς κατά την Προεδρία μου στην UEAPME».

Για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τόνισε ότι «οι ΜΜΕ θέλουν να δουν τώρα αποτελέσματα!» και η UEAPME θα ασκήσει πίεση να επιτευχθεί πρόοδος στην επανεξέταση υφιστάμενων κανονισμών, το εγχείρημα REFIT. Παρ’ όλα αυτά, επέμεινε στην τήρηση των αρχών Προτεραιότητας στις Μικρές Επιχειρήσεις από όλους τους νομοθέτες σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Για το τελευταίο, θα εντείνει τη συνεργασία με το δίκτυο Απεσταλμένων ΜΜΕ. 

Για τη βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση, στόχος της είναι να κάνει  τα Εργαλεία Χρηματοδότησης των ΜΜΕ να εστιάζουν περισσότερο στην υποστήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων, και τα δύο χρειάζονται μακροχρόνια μέτρα στήριξης με ανάληψη κινδύνων. Παρ’ όλα αυτά, ο κύριος στόχος της είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν σε ΜΜΕ, καθώς παραμένουν η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Οι μικρές τοπικές τράπεζες πλήττονται ιδιαίτερα από την υπερβολική ρύθμιση. «Δεν έχει νόημα για την Ευρώπη να εφαρμόζει τη Βασιλεία ΙΙΙ και στις μικρότερες τοπικές τράπεζες καθώς αυτή είχε σχεδιαστεί για τις μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες», είπε επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη κανονιστικών αλλαγών για εκείνες τις τράπεζες που είναι πιο σημαντικές για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Σε ό,τι αφορά την έλλειψη δεξιοτήτων, προέβαλε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας. «Η εμπειρία δείχνει ότι χώρες με καλά σχεδιασμένα προγράμματα μαθητείας έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων». Συνεπώς, αναμένει περισσότερες προσπάθειες για επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση στο χώρο εργασίας για τους νέους με χαμηλότερη δυναμική επαγγελματικών προσόντων και για την υποστήριξη των εταιρειών που κάνουν αυτές τις προσπάθειες.   

- - -