Εγγραφή Νέου Μέλους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 Α. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 1. Αίτηση προς το Δ.Σ της ΓΣΕΒΕΕ 

2. Επικυρωμένο Καταστατικό της Ομοσπονδίας

3. Κατάσταση μελών Δ.Σ με διευθύνσεις και τηλέφωνα

4. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την εγγραφή

5. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων εκλογών της Ομοσπονδίας(Απαραίτητη η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου)

6. Πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας 

7. Μητρώο σωματείων μελών 

8. Δήλωση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας ότι δεν ανήκουν σε άλλη Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση

9. Καταβολή 29,34 ΕΥΡΩ ως δικαίωμα εγγραφής.

 

Β. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ)

 1. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων εκλογών (Απαραίτητη η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου)

2. Πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας

3. Μητρώο μελών

4. Κατάσταση μελών Δ.Σ με διευθύνσεις και τηλέφωνα

5. Απόφαση Γ.Σ για την επιλογή της Κύριας και Δεύτερης Ομοσπονδίας στις οποίες ανήκουν.