Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014

Περιεχόμενο

Το βασικό πρόβλημα του ΟΑΕΕ έγκειται στις μειωμένες και μειούμενες εισροές από τους ασφαλισμένους προς τον Οργανισμό, καθώς επίσης και από μειωμένα έσοδα από την περιουσία του Οργανισμού. Το πρόβλημα των εισφορών έχει να κάνει με την αδυναμία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στην κάλυψη των εισφορών τους, ενώ τα μειωμένα έσοδα από την περιουσία οφείλονται στην εκποίηση ή στο κούρεμά της. Μόνη λύση για την αποκατάσταση μέρους των εισφορών, η ελεύθερη επιλογή κλάσης από την πλευρά των ασφαλισμένων.  

Συντάκτης

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (oaee_2014.pdf)Παρουσίαση μελέτης878 kB