Τοποθέτηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δ. Ασημακόπουλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το Φορολογικό Σ/Ν

Σχέδιο Νόμου: “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών & άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών”

Μέγαρο της Βουλής

"Το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση, ενώ έχει μεν ως πρόθεση, και σωστά, την καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής - μη λαμβάνοντας όμως υπόψιν την πρωτόγνωρη πραγματικότητα της Οικονομικής συγκυρίας ιδιαίτερα για τις Μικρές επιχειρήσεις - καταλήγει επί της ουσίας στην ποινικοποίηση της επιχειρηματικής αποτυχίας και δυσφήμισης του επιχειρείν. Συλλήβδην η αποτυχία και δυσπραγία των επιχειρήσεων βαφτίζεται φοροκλοπή. “Ευαγγέλιο” αποτροπής για ανάληψη κάθε ρίσκου ή επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, για παλαιούς και νέους επιχειρηματίες, αποτελεί το Σχέδιο Νόμου.

Παράλληλα απλώνει και ένα γραφειοκρατικό “ιστό Αράχνης” ο οποίος – η παγκόσμια πρακτική το αποδεικνύει – θ΄ αποτελέσει την μήτρα μιας νέας γενιάς συνδιαλλαγής σε συνδυασμό και με τα οικονομικά αδιέξοδα, όχι λίγων, αλλά δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων.

Καμία βέβαια αυστηροποίηση δεν προβλέπεται και αναλόγου μεγέθους και συνοπτικών διαδικασιών ποινικοποίηση για όσους διαχειρίζονται τα φορολογικά έσοδα, ώστε τουλάχιστον να αρχίσει να διαμορφώνεται το πολυπόθητο και αυτονόητο για τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, αίσθημα δικαίου και ως εκ τούτου και φορολογικής δικαιοσύνης και συνείδησης.

Καμία επίσης πρόοδος στην κατεύθυνση τουλάχιστον της αυστηροποίησης και συντόμευσης της απόδοσης οφειλών – αποπληρωμής τιμολογίων - του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς επιχειρήσεις. Για την αδυναμία όμως πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από συναλλαγές με το Δημόσιο (Φ.Π.Α–Φόρος Εισοδήματος) που καθυστερούνται, ο ιδιώτης “οδηγείται” στην φυλακή και καταστρέφεται.

Το ίδιο ισχύει και για υποχρεώσεις που προκύπτουν από μεταχρονολογημένες επιταγές 10 μηνών και πλέον, για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Ο Φ.Π.Α τιμολογίου θα εισπραχθεί μετά από 10 μήνες και πλέον, ενώ ο εκδότης του τιμολογίου καλείται να τον καταβάλει εντός μηνός. Δεν έγινε αποδεκτή σχετική πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για υποχρεωτική αποπληρωμή τουλάχιστον του Φ.Π.Α τιμολογίου εντός μηνός. Η μη τήρηση δε αυτής της ρήτρας να συνοδεύεται με την μη αναγνώριση του σχετικού παραστατικού κατά τον Φορολογικό έλεγχο.

Δυστυχώς αφήνεται το πρόβλημα στην αυτορύθμιση της Αγοράς ! ! Ο εκδότης όμως του τιμολογίου καλείται άμεσα να αποδώσει Φ.Π.Α που δεν έχει ακόμα εισπράξει με την απειλή 20 ετών κάθειρξης !!!

Η πραγματικότητα της συγκυρίας προκλητικά αγνοείται. Χιλιάδες επιχειρήσεις ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, ανέλαβαν επιχειρηματικά ρίσκα, επένδυσαν στην επέκταση της επιχείρησης και χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν ήλθαν αντιμέτωποι ξαφνικά, απρόβλεπτα και απροειδοποίητα με το ενδεχόμενο πτώχευσης της χώρας. Αποτέλεσμα οι δραστικές πτώσεις των τζίρων και κερδών και η συρρίκνωση εισοδημάτων. Τα δε περιθώρια αντίδρασής τους μηδαμινά. Αντιμέτωποι τώρα και με την δαμόκλειο σπάθη της “κάθειρξης”.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιανουάριος 2011 - σε πανελλαδικό δείγμα 1.200 επιχειρήσεων με έως 50 άτομα προσωπικό) :

 • Το 52,7% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κλεισίματος της επιχείρησης για το προσεχές διάστημα (το 26,8% το θεωρεί πολύ πιθανό). Το αντίστοιχο εύρημα τον Μάιο του 2009 ήταν 11,7%.
 • Το 30% των επιχειρήσεων λόγω έλλειψης ρευστότητας και πτώσης του τζίρου έχουν οφειλές στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, στις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), Προμηθευτές, Εφορία, Δάνεια, Ενοίκια.
 • Το 46,8% διακατέχεται από απαισιοδοξία για το μέλλον της χώρας, θεωρώντας ότι δεν θα αποφύγουμε την πτώχευση.
 • Το 85,9% πιστεύουν ότι οι φόροι δεν θα πιάσουν τόπο και ότι τους κακοδιαχειρίζεται το Κράτος.

Συμπέρασμα :

Ορισμένες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, σε συνδυασμό με την οδυνηρή και πρωτόγνωρη πραγματικότητα που βιώνουν άνω των 400.000 επιχειρήσεων, προδιαγράφουν μια σύγκρουση για επιβίωση με απρόβλεπτες συνέπειες για επιχειρήσεις, Κράτος και κοινωνική συνοχή.

Παραλήψεις του παρόντος Νομοσχεδίου :

 • Απουσία διάταξης για την δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού κερδών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απαλλαγή φορολόγησης μέρους των κερδών σε ποσοστό 30% για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι ποσού 2.500.000 ευρώ , όταν αυτά χρησιμοποιούνται για αγορά παραγωγικού, μηχανολογικού, τεχνολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό 1998/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (de minimis, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) επιτρέπονται ενισχύσεις έως 200.000 € ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.                     Οι ενισχύσεις αυτές μπορεί να είναι εκτός των άλλων και μέσω φορολογικών κινήτρων και απαλλαγών. Οι ενισχύσεις αυτές σύμφωνα με τον κανονισμό δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή/και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 § 1 της Συνθήκης.

 • παράλληλα με την λειτουργία του  ΣΔΟΕ να υπάρχει αντίστοιχη   υπηρεσία με εξειδικευμένο προσωπικό που δεν θα επιβάλει κυρώσεις αλλά θα καθοδηγεί τις επιχειρήσεις. Ασκεί προληπτικό και συμβουλευτικό έλεγχο. (Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την φορολόγηση των ΜΜΕ -2007)
 • Είναι ανάγκη επίσης μέσα από Φορολογικό Νομοσχέδιο να παραταθεί η εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων που θεσπίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση , με όριο τις 100.000 ευρώ , του οποία η προθεσμία λήγει εντός του 2011.

Παρατηρήσεις επί των άρθρων του προσχεδίου :

Άρθρο 1 Εθνικό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

 • Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καταστολής πρέπει να συζητείται πριν την έγκρισή του από το Εθνικό συμβούλιο Φοροδιαφυγής όπου συμμετέχει το Σύνολο των φορέων της Ελλάδας (να προϋπάρχει σχετική γνωμοδότηση).

Άρθρο 3 Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία…..

 • Τα όριο της ποινής φυλάκισης της παραγράφου α  (ληξιπρόθεσμα) πρέπει να περιοριστεί σε 4 μήνες για ποσά  μέχρι 150.000 ευρώ , και σε 6 μήνες για πάνω από 150.000 ευρώ.
 • Η αλλαγή της φράσης στις διατάξεις ποινολογίου φοροδιαφυγής  «ποινή κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών» με την φράση «κάθειρξη» , εκτοξεύει το όριο φυλάκισης στα 20 έτη.
 • Η σε ορισμένες περιπτώσεις υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς της παρ. 2θ ανεξάρτητα από την υποβολή προσφυγής θα δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις η μη υποβολή μηνυτήριας αναφοράς μέχρι την οριστικοποίηση του διοικητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 11 Συμψηφισμός απαιτήσεων

 • Στην περίπτωση του συμψηφισμού απαιτήσεων πρέπει ο έλεγχος για να χαρακτηρισθεί η απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης της επιχείρησης.

Άρθρο 17 Δαπάνες επιχειρήσεων

 • Να διαγραφεί η παράγραφος 5 που αφορά τους πράκτορες του ΟΠΑΠ. Ειδικά για τους επαγγελματίες - «υπαλλήλους» πράκτορες του ΟΠΑΠ οι οποίοι λαμβάνουν βεβαίωση για τα ετήσια κέρδη του, από τον κρατικό οργανισμό ΟΠΑΠ δεν πρέπει να απαιτείται η τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Το εισόδημα τους είναι πλήρες προσδιοριζόμενο και πέραν κάθε αμφισβήτησης , δεν υπάγονται δε και στο ΦΠΑ. Η υπαγωγή τους στο καθεστώς των βιβλίων εσόδων-εξόδων  να είναι προαιρετική.
 • Οι επισφάλειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι μεγάλες και  πρέπει να επαναπροσδιορισθούν τόσο οι συντελεστές που προβλέπουν οι διατάξεις όσο και ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να διαγράψει οριστικά έναν επισφαλή πελάτη. Η τελεσιδικία αυτών των διαφορών μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια.
 • Με τον Νόμο 3842/2010 ορίσθηκε ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δε εξοφλούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με ισχύ σύμφωνα και με τον ασφαλιστικό νόμο από 01/07/2011. Είναι ανάγκη να ισχύσει μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΦΜΥ και όχι για την πληρωμή των μισθών στους εργαζομένους.

Άρθρο 21 Λοιπές διατάξεις εισοδήματος

 • Η αύξηση της προκαταβολής για τις προσφυγές από το 25% στο 50% στην ουσία στερεί το δικαίωμα προσφυγής στον Έλληνα πολίτη. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στους οικονομικά ασθενέστερους φορολογούμενους πολίτες. (παρ. 7α)
 • Στην παρ 19 του άρθρου πρέπει  να προστεθεί ότι τα κεφάλαια  που επαναπατρίζονται εφόσον , επενδυθούν σε αγορά ακινήτου (εκτός  οικοπέδων)  ή τοποθετηθούν στην ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα να φορολογούνται με συντελεστή 0,5 %.

Άρθρο 26 Θέματα Κυρώσεων , Μητρώου και άλλες διατάξεις.

 • Στην παράγραφο 9 του άρθρου η οποία αναφέρεται στην υποχρέωση για ενημέρωση της ΓΓΠΣ με τα στοιχεία των φορολογικών ταμειακών  μηχανών χρειάζεται προσοχή ώστε να μην προστεθεί επιπλέον κόστος εξοπλισμού στις Μικρές επιχειρήσεις λαμβανομένης υπόψη και της γεωγραφικής κατανομής αυτών.

Άρθρο 27 Τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α

 • Η Φοροκάρτα πρέπει παραδίδεται από τα ΚΕΠ και όχι από τις τράπεζες . Επίσης πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε οι πολίτες να μπορούν «διαβάζουν» τα δεδομένα της κάρτας (παρ.1).
 • Η ισχύς της παραγράφου 6 που αναφέρεται στην καταβολή του Φ.Π.Α. σε δόσεις πρέπει να αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου και σε ποσοστό εκπροθέσμου να γίνει 1% όπως προέβλεπε και το προσχέδιο.

Άρθρο 36 Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών …

 • Στη παράγραφο 1 στην επιτροπή επίλυσης διαφορών πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος και του ΣΕΒ και της ΓΣΕΒΕΕ, διότι τα κριτήρια εκπροσώπησης δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα.

Άρθρο 47 Λοιπές Διατάξεις

 • Στη παράγραφο 5β η διάταξη κρίνεται θετικά μεν για τους περιπτερούχους αλλά δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα στους περίπου 1400 πρατηριούχους καπνοβιομηχανικών προϊόντων."