Υπόμνημα ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις διατάξεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές και κώδικα φορολογικών διαδικασιών στο Σχ/Ν: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου κι άλλες διατάξεις

Υπόμνημα έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη, τα πολιτικά κόμματα και τους Βουλευτές αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών.

Αναλυτικά το Υπόμνημα:

Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε με τη μορφή κατ’ επείγοντος η Κυβέρνηση που αφορά τους πλειστηριασμούς και τη δημιουργία Συμβουλίου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, έχουν εμφιλοχωρήσει διατάξεις που αφορούν αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες δημιουργούν μια νέα σειρά φορολογικών ρυθμίσεων που επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις και διαμορφώνουν ένα τοπίο φορολογικής τρομοκράτησης. Επίσης στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων («Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις») και στην τροποποίηση του ΚΦΔ και ΚΦΑΣ έχουν σωρευθεί μια σειρά από ρυθμίσεις και τροπολογίες που πραγματικά ακυρώνουν κάθε έννοια εκσυγχρονισμού των φορολογικών διαδικασιών.  Παρά τις διακηρύξεις περί ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, τέτοιου είδους ρυθμίσεις πλήττουν την επιχειρηματική δράση καθώς μεταβάλλουν για πολλοστή φορά το φορολογικό περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις επί το χείρον,  αλλά και συμπιέζουν υπέρμετρα τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην κρίση. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δημιουργούν τεράστια κόστη συμμόρφωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απαξιώνουν κάθε παραγωγική λειτουργία συναφών επαγγελμάτων που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης (λογιστές, φοροτεχνικούς).

Σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν τις διατάξεις 7 και 8 του κατατεθέντος νομοσχεδίου «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», επισημαίνονται τα εξής:

Α1. Με βάση τις νέες διατάξεις (άρθρο 7, παρ. 6, εδάφιο 1) που θα ισχύσουν από τις αρχές του 2014, από τη στιγμή που οποιοδήποτε ποσό φόρου καταστεί ληξιπρόθεσμο χρέος στην Εφορία θα επιβαρύνεται με τόκους. Το επιτόκιο ορίζεται με απόφαση του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων.

 Στην περίπτωση που παρέλθουν δύο μήνες από την ημέρα που έγινε ληξιπρόθεσμο το χρέος, τότε ο οφειλέτης θα κληθεί να πληρώσει και πρόστιμο 10% επί του χρέους που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα (Άρθρο 7, παρ. 6, εδάφιο 1). Μετά από ένα έτος το πρόστιμο διπλασιάζεται και γίνεται 20% επί του ποσού που οφείλεται, και μετά από δύο χρόνια 30%.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το επιτόκιο θα πρέπει να ορίζεται τεχνικά και επιστημονικά με βάση τις εξελίξεις στην τραπεζική αγορά. Επίσης, η διπλή επιβολή τόκου και προστίμου παραβιάζει κάθε έννοια ορθής λογιστικής πρακτικής και φορολογικής ποινής. Η διάταξη είναι εξωπραγματική.

- Στο άρθρο 7, παρ. 7, εδάφιο 2, αναφέρεται ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων ή χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του υπόχρεου ή τρίτου. Μοναδικό θετικό σημείο  είναι ότι ο οφειλέτης μπορεί να υποδείξει αυτοβούλως το χρέος που επιθυμεί να πιστωθεί (παράγραφος 4, άρθρο 7).

Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι η διάταξη αυτή καταφέρεται εναντίον κάθε έννοιας κοινωνικής σύμβασης και δίκαιης οργάνωσης της πολιτείας, ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να αποκοπεί από την επιχειρηματική δραστηριότητα, εξ αιτίας της σωρείας ρυθμίσεων που αφορούν κατασχέσεις καταθέσεων, ακόμη και όταν προορίζονται αυτές για τρέχουσες δαπάνες επιχειρηματικής λειτουργίας.  

Α2. Επιπρόσθετα στις διατάξεις του συγκεκριμένου σχεδίου, έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις που αφορούν αλλαγές του Ν. 4174/ 2013 ΚΦΔ («Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»), μόλις 6 μήνες πριν από την προηγούμενη ψήφισή του. Η ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνει ότι αντί να διευθετηθούν ορισμένες προβληματικές πτυχές του ΚΦ Διαδικασιών, προστίθενται νέες ρυθμίσεις που δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου και συμμόρφωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Διατήρηση των προστίμων των 1000€ για τυπικές παραβάσεις του κώδικα
 • Οι ποινικές κυρώσεις συνεχίζουν να ισχύουν, ακόμα και όταν επέλθει συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός θα πρέπει αυτόματα να αναστέλλει κάθε ποινική διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής (π.χ. πλαστά τιμολόγια).
 • Διατήρηση του φόρου 26% στους ελεύθερους επαγγελματίες/ κατάργηση αφορολογήτου
 • Επιβολή προστίμου από 100- 1000€ για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στις κατοικίες που έχουν δηλωθεί ως χώροι άσκησης επαγγέλματος χωρίς προειδοποίηση.
 • Απάλειψη της διάταξης που προέβλεπε μηδενισμό του προστίμου σε παραλήπτη εικονικών τιμολογίων, ο οποίος έχει αποδείξει ότι ενήργησε με καλή πίστη και έχει αποδεδειγμένα κάνει καταβολές για την επίμαχη δαπάνη.

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει :

 • Την άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων που αφορούν υπέρογκα πρόστιμα και προσαυξήσεις για διορθωτική υποβολή ΦΠΑ  όπως επίσης και την κατάργηση που προβλέπει ο νόμος 4174/2013 για τα πρόστιμα τυπικών παραβάσεων (άρθρο 54).
 • Την απόσυρση διατάξεων που αφορούν ευνοϊκότερη μεταχείριση παραληπτών εικονικών τιμολογίων εφόσον αποδεικνύεται η καλή πίστη και η μη καταδολίευση.
 • Την απόσυρση τρομο-ρυθμίσεων για κατασχέσεις χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων χωρίς ειδοποίηση, όπως και για την απροειδοποίητη είσοδο σε κατοικίες.
 • Την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελμάτων στο ενιαίο συντελεστή φορολόγησης εισοδημάτων (με διαβάθμιση αφορολόγητου που προβλέπεται για τους μισθωτούς)
 • Την επαναφορά μεταβατικών διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και προστίμων για όσους βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης των οφειλών (να μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.6, αρθ. 66 Ν. 4174/26-7-2013 έως την 31-1-2014)

Β. Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Με τα άρθρα 3-6 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο - Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» περιγράφεται η πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να συστήσει Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταμείο με την επωνυμία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο» (InstituteforGrowthinGreece), μέρος των αρμοδιοτήτων του οποίου θα είναι και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αν και πάγιο αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ, ακόμα και στην προ κρίσης εποχή, είναι η βελτίωση των υποδομών χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί χρόνιο πρόβλημα των ΜΜΕ, εντεινόμενο εντυπωσιακά εν μέσω κρίσης, θέτουμε τους ακόλουθους προβληματισμούς που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα στα εν λόγω άρθρα.

1. Βασικότερος όλων των προβληματισμών μας είναι το γεγονός ότι με 3 άρθρα στο παρόν σχέδιο νόμου εκφράζεται απλή πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου για σύσταση κάποια στιγμή, σε κάποιο κράτος μέλος ένα Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα και να έρθει στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου με κανονική σύσταση και με περισσότερες πληροφορίες για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

2. Η ιδρυτική έδρα του Ταμείου αναφέρεται ότι θα είναι στο Λουξεμβούργο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι ένα Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα έπρεπε να έχει έδρα την Ελλάδα. Τα επιχειρήματα που τίθενται στην αιτιολογική έκθεση περί ευελιξίας και διεθνών προτύπων κρίνονται έωλα, τουλάχιστον αναφορικά με το βάθος της τεκμηρίωσης ενός τόσο σημαντικού ζητήματος όπως η καταστατική έδρα.

3. Αναφορικά με τις κατευθύνσεις της χρηματοδότησης, θεωρούμε ότι

a. το Ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και με ελληνικά κεφάλαια, δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών και επενδυτικού κινδύνου (άρθρο 3, παρ. 2, σημείο γ.)

b. θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστωση στις χρηματοδοτήσεις μεταξύ υποδομών και ΜΜΕ (άρθρο 3, παρ. 2, σημεία α και β)

4. Το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του Ταμείου. Η συμμετοχή του με ποσοστό λιγότερο από 50%, δεν εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο.

5. Προβλέπεται ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή μερική παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου από τα δικαιώματα προτίμησης κατά τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του». Η διαδικασία λήψης τέτοιων αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μέσω της ολομέλειας του Κοινοβουλίου  

Στο σημείο αυτό να γίνει ξεκάθαρο ότι τα παραπάνω είναι απαραίτητα αν πρόκειται πραγματικά για Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Σε διαφορετική περίπτωση, στην καλύτερη των περιπτώσεων πρόκειται για συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε κάποιο Ευρωπαϊκό Fund.