Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΓΣΕΒΕΕ παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεών της ("Ανάπτυξης" - Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, Έρευνας και Καινοτομίας κ.ά.), καταθέτοντας τις απόψεις της σε διενεργούμενες διαβουλεύσεις, απ’ ευθείας και/ή μέσω της SMEunited, και παρεμβαίνοντας, συμμετέχοντας σε συνέδρια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα (βλ. και Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα), και στην έδρα των Ευρωπαϊκών θεσμών (Βρυξέλλες κ.ά.).

Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΜΜΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει με αντιπροσωπεία της, κατόπιν πρόσκλησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάπτυξη» (DGGROW), σε μια από τις πλέον διακριτές και ειδικές για τις ΜΜΕ εκδηλώσεις, την Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΜΜΕ που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη Συνέλευση παρουσιάζεται η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, με το ενημερωτικό δελτίο κάθε χώρας για την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBAFactsheet).

Σχετικά νέα: