Κοινή έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ε.Ε., της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ & της ΚΕΕΕ “Ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα”

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς μίλησε στην παρουσίαση της κοινής έκθεσης της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ε.Ε., της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ & της ΚΕΕΕ με θέμα: “Ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα”.

Σχετκά αρχεία: