Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου

eduminΤην Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με τη συμμετοχή του Προέδρου της Γεώργιου Καββαθά και του Υπουργού Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα. Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την εφαρμογή του συστήματος μαθητείας, τα διετή προγράμματα κατάρτισης των ΑΕΙ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και τα θέματα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

Η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε υπόψη του Υπουργού Παιδείας, μεταξύ άλλων, επισημάνσεις και προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας του έργου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, την ανάγκη άμεσης υπογραφής ΚΥΑ για την πιστοποίηση των αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης καθώς και τη συνέχιση και εκσυγχρονισμό του έργου εκπόνησης και επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική εισροή στο σχεδιασμό σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Από την μεριά του ο Υπουργός Παιδείας αντιμετώπισε με κατανόηση το σύνολο των θεμάτων και ειδικότερα δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει την άμεση αντιμετώπιση της χρόνιας καθυστέρησης στη θεσμοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης των αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης που πραγματοποιούνται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για την απόδοση, μετά από εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ, Βεβαίωσης Επάρκειας η οποία χρειάζεται σε πολλούς επαγγελματίες που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΒΕΕ.