Φορολογική επιβάρυνση σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα

Μετά την αύξηση κατά 10 μονάδες του ΦΠΑ στην εστίαση, την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, της εισφοράς αλληλεγγύης, ένα νέο σκληρό εισπρακτικό μέτρο, αυτό της επιβολής τέλους στις κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, ακολουθεί.

Τα μέτρα αυτά βυθίζουν ακόμα πιο έντονα τη λειτουργία της οικονομίας στην ύφεση. Αφαιρούν και την τελευταία ικμάδα δυνατότητας των νοικοκυριών για κατανάλωση, κινητικότητας στην οικονομία, επενδυτικής δραστηριότητας και εν τέλει δημιουργίας και θέσεων εργασίας.

Έχουμε επισημάνει από τον Ιανουάριο του 2011, μετά από σχετική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ότι το “σκοινί” τεντώνεται επικίνδυνα και οι πολίτες βρίσκονται στα όρια γενικευμένης αδυναμίας πληρωμών. Στην τελευταία δε έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ (Ιούλιος 2011) το 30% των επιχειρήσεων εμφανίζονται να αδυνατούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρέωσης τους (είναι εκτεθειμένες σε χρέη).

Όλοι δε γνωρίζουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μας οδηγήσει στον όλεθρο.

Η πραγματική οικονομία  που παράγει πλούτο, έσοδα για το κράτος και θέσεις εργασίας έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχών της.