Ειδική Ομάδα Εργασίας από τον ΟΠΕΜΕΔ για την προώθηση της Διαμεσολάβησης στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους

Ειδική Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την υιοθέτηση εφαρμογών Διαμεσολάβησης στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους των φυσικών προσώπων συγκροτεί ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Η πρωτοβουλία του ΟΠΕΜΕΔ έρχεται σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο με την υπό εξέλιξη διαδικασία αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Με αφορμή τη μελέτη για ευρεία τροποποίηση του ν. 3869/2010 και την υιοθέτηση νέων μοντέλων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ο ΟΠΕΜΕΔ ενεργοποιείται, προτείνοντας την αξιοποίηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, με «οδηγό» τον κομβικό ρόλο τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών (ν. 4469/2017).

Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα αποτελέσουν τη βάση για τη συμμετοχή του ΟΠΕΜΕΔ και των εταίρων του στον δημόσιο διάλογο, που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες.