Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ στο Συνέδριο του The Economist

«ΜΜΕ: Απειλούμενες από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση» είχε τίτλο η σημερινή ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά στο Συνέδριο του The Economist με θέμα“The artificially intelligent RETAIL INDUSTRY – Delving into deep waters”.

Όπως επεσήμανε ο κ Καββαθάς υπάρχει απόσταση μεταξύ των επιχειρήσεων εκείνων που είναι τα υποκείμενα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης από τις ΜΜΕ, όπως αντίστοιχα και μεταξύ των επιμέρους εθνικών οικονομιών.

Η Ελλάδα, συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ανήκει στα κράτη-μέλη που διστάζουν ή μπλοκάρονται είτε εξαιτίας της εξασθενημένης τους βιομηχανικής βάσης, είτε εξαιτίας των σοβαρών δημοσιονομικών τους περιορισμών, για να υπογραμμίσει στη συνέχεια πως «εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας κρατών-μελών, σε σχέση με την πρόοδό τους ως προς την 4ΒΕ, η ιεραρχική αυτή κατάταξη δηλώνει με τον πιο σαφή τρόπο και την ανισότητα που παράγεται στο εσωτερικό της Ε.Ε., δηλαδή την ανισόμερη ανάπτυξη ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Δηλώνει, επίσης την παντελή έλλειψη και απουσία ενός ευρωπαϊκού- υπερεθνικού συστήματος καινοτομίας, η θεσμοθέτηση του οποίου θα ήταν δυνατό να διευκολύνει τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών της».

 

O IMGκ. Καββαθάς αναφέρθηκε στη συνέχεια της ομιλίας του στο γεγονός πως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι μια σύνθετη οικονομικοκοινωνική διαδικασία -που δεν προσδιορίζεται μόνο από τεχνολογικά κριτήρια- και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται και συνέχισε αναφέροντας τις επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας που μπορούν να οδηγήσουν σε ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό με μεταβολές και στη δομή της απασχόλησης φέρνοντας αντίστοιχα παραδείγματα στην Ελλάδα από τους κλάδους των ταξί και των ξενοδοχείων.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα «Για τις ΜμΕ αυτό που χρειάζεται, είναι ή άρση των εμποδίων εκείνων που φράζουν το δρόμο τους προς τις διαδικασίες της 4ΒΕ.

Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος της Πολιτείας κρίνεται ως καθοριστικός όσον αφορά την στήριξη των ΜμΕ, με πολιτικές που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνει η 4η ΒΕ.Από την εμπειρία που έχω αποκομίσει κατά τη θητεία μου στη ΓΣΕΒΕΕ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε λανθάνουσα κατάσταση σε αρκετούς κλάδους: από τις κατασκευές και την αγροδιατροφή μέχρι τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τα καταλύματα. Και φυσικά τη μεταποίηση».

Σχετικά αρχεία:

Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ