Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπεύθυνο του Τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Βουλγαρίας

20181016 175950Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018  η συνάντηση του Προέδρου του ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά και του Α‘ Αντιπροέδρου κ. Δ. Βαργιάμη με τον Υπεύθυνο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, κ. Ivan Chalakov, στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ.

 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Ελληνικών και Βουλγαρικών ΜμΕ, οι προοπτικές συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, ακολουθώντας κι ανανεώνοντας επιτυχημένα παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, και επίσης σχέδια από κοινού δραστηριοποίησης ΜμΕ των δύο χωρών σε άλλες αγορές.
 
Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, μεταξύ άλλων, έθεσε το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε όλη την έκταση της Βόρειας Ελλάδας από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία. Ο κ. Chalakov κατέθεσε την ανησυχία της κυβέρνησης του για πρακτικές που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία και δεσμεύθηκε ότι θα ενημερώσει τις αρχές της Βουλγαρίας για τις ανησυχίες της ΓΣΕΒΕΕ.
 
Κοινή πεποίθηση ήταν πώς πρέπει να ενταθούν στο μέλλον ανάλογες επαφές που προωθούν την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.