Εκδήλωση για την παρουσίαση των πορισμάτων Trade Law Clinic

Η ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των πορισμάτων Trade Law Clinic πραγματοποιείται για τρίτο συνεχές έτος, την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 10 π.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Μεγάρου Φυσικής (Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής | Παλαιό Χημείο, Μαυρομιχάλη 17-19 & Σόλωνος 104). H οργάνωση της εκδήλωσης τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με συνεργαζόμενους φορείς το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας), το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace και το WWF Ελλάς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Trade Law Clinic, προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών αναλαμβάνουν την εκπόνηση επιστημονικών μελετών (ενημερωτικών, συμβουλευτικών ή και ad hoc) σε καθορισμένες θεματικές γενικότερου ενδιαφέροντος που θέτουν τη θεωρία του διεθνούς οικονομικού δικαίου στην πράξη, σε συνεργασία με φορείς και την κοινωνία των πολιτών, υπό ακαδημαϊκή επίβλεψη και εποπτεία.  Η επιστημονική έρευνα πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς πραγματοποιούν (σε βάθος ενός ακαδημαϊκού έτους) μία σειρά τακτών συναντήσεων μαζί τους προκειμένου να τους παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες και προβληματισμούς και να τους κατευθύνουν ως προς τα πρακτικά ερευνητικά ζητούμενα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα Trade Law Clinic είναι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace και το WWF Ελλάς. Ένα από τα αντικείμενα προς διερεύνηση των φετινών εργασιών είναι οι επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και τις επιχειρήσεις από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (Brexit).