Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά στη 5η Συνάντηση του Σωματείου "Διάζωμα" με θέμα "Η τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα - Αθήνα - Λαύριο"

Στη 5η Συνάντηση του Σωματείου "Διάζωμα" με τα Εταιρικά του Μέλη με θέμα "Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα - Αθήνα - Λαύριο" που πραγματοποιήθηκε το Σάββαττο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου αντίστοιχα, στο "Elefsina Hotel", ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς ανέφερε τα ακόλουθα:

"Θα ήθελα να συγχαρώ το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, για τη σημαντική πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της συνάντησης, “το 5ο Συνέδριο Εταιρικών Μελών του Διαζώματος”, ενός Σωματείου που σκέφτεται «έξυπνα» και παραγωγικά, μιας προσπάθειας που αντιλαμβάνεται τη ζωτική σημασία της συμμετοχής της επιχειρηματικότητας στο μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, εμπεριέχει αδιαμφισβήτητα και τη μικρή επιχείρηση που σχετίζεται με το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν, αποτελώντας δομικό στοιχείο μιας αλυσίδας που μπορεί να διαφοροποιηθεί, να αναβαθμιστεί και να συνεισφέρει καθοριστικά στην επέκταση της ελληνικής οικονομίας.

Η οπτική του Διαζώματος, πως τα αρχαία μνημεία επιβάλλεται πλέον να αντιμετωπίζονται, όχι ως μουσειακά είδη αλλά ως ζωντανοί οργανισμοί με εξαιρετική προσαρμοστικότητα και εναρμόνιση στην κάθε ιστορική περίοδο, αποτελεί και την μαγιά αυτής της συλλογικής προσπάθειας που επιδιώκει την δημιουργία συνεργειών με συνεκτικό κρίκο, το πολιτιστικό αποτύπωμα της κάθε περιφέρειας. Η ΓΣΕΒΕΕ αντιλαμβάνεται πλήρως, πως ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό, το οποίο μπορεί να ενώσει σε ένα εθνικό στόχο, απλούς πολίτες, επιχειρηματίες, συλλογικότητες τοπική αυτοδιοίκηση και θεσμικά πρόσωπα.

Ο τουρισμός παρουσιάζεται σαν η σημαντική, αναπτυξιακή προοπτική για τις περιφερειακές οικονομίες και ειδικότερα για την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία διαθέτει αναξιοποίητους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. Είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας, μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε ολιστικά και αποτελεσματικά. Οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε δομώντας ισχυρές συνεργασίες με σαφώς ορισμένο πλάνο και ρεαλιστικούς στόχους.

Είναι αλήθεια πως ενίοτε οι ΜΜΕ και ειδικότερα εκείνες που βρίσκονται σε μια περιφέρεια με χρόνια απομόνωση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως η Ήπειρος, αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους έναν περιορισμένο ρόλο, σε σχέση με την επίτευξη του στόχου για αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό το γεγονός ενισχύεται από το φτωχό επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, σε σχέση με δράσεις αειφόρου τουρισμού και επιπρόσθετα από την άποψη πως οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης είναι πολλές φορές μη συμβατές με την επιχειρηματική λογική. Εδώ ακριβώς είναι η καίρια εμπλοκή του Διαζώματος και των Εταιρικών Μελών του, όπου επιδιώκεται η ενεργοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας της Ηπείρου μέσα σε ένα σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Σκεφτείτε πως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας του τουρισμού που δραστηριοποιείται στον τόπο του, είναι σαφέστατα πιο συνειδητοποιημένος και ευαίσθητος στο να διασφαλίσει ότι η δράση του έχει το στοιχείο της αειφορίας. Η μικρή επιχείρηση δεν είναι μια «φυτευτή» μονάδα, αλλά υπάρχει και λειτουργεί συνήθως στον τόπο γέννησης και κατοικίας του ιδιοκτήτη. Το γεγονός αυτό και μόνο, σημαίνει πως η μικρή επιχείρηση ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα σεβασμού στη τοπική κοινωνία και στον επισκέπτη. Η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων, με διαφοροποιημένο αλλά συμπληρωματικό προϊόν, με ποιοτική και πράσινη λειτουργία αλλά κυρίως με συνειδητή ένταξη τους στην ομπρέλα υποστήριξης της «Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας δομώντας και μια καλή πρακτική για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Σε μια εποχή που τείνει να επικρατήσει ένας ιδιότυπος ηθικός καταναλωτισμός, οι επιχειρήσεις που δρουν με σεβασμό στον πελάτη – καταναλωτή, με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία, είναι σαφέστατα πιο αποτελεσματικές. Η Ήπειρος είναι μια περιφέρεια που μπορεί να προσελκύσει «ποιοτικούς» επισκέπτες και να ικανοποιήσει τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις. HΠεριφέρεια Ηπείρου δύναται να «δομήσει» ένα τουριστικό προφίλ το οποίο ξεφεύγει, από την ομολογουμένως εξαιρετική φυσική ομορφιά του τόπου, και επεκτείνεται σε πεδία όπως η ιστορία και η παράδοση, η γαστρονομία, η οινική περιήγηση, ο περιπατητικός τουρισμός κ.α. Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την τοπική αλλά και εθνική οικονομία, την εξωστρέφεια και την τοπική ανάπτυξη, διότι δρουν πολλαπλασιαστικά και διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας.

Η «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», φιλοδοξεί να αποτελέσει το «κανάλι», μέσα απ’ το οποίο μπορούν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες να προβληθούν παράλληλα με την προβολή της ηπειρώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι επιτέλους η ώρα, τα αρχαία μνημεία να μην λογίζονται, στην καλύτερη περίπτωση, ως νεκροί χώροι με ωράριο λειτουργίας και να αξιοποιηθούν έξυπνα μέσα σε μια συνεργατική αλυσίδα κοινωνίας και πολιτισμού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν πραγματικές προοπτικές για την ανάπτυξη δράσεων, που θα εμπλουτίσουν το ήδη υπάρχον τουριστικό προϊόν, θα οδηγήσουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και θα δημιουργήσουν ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, δημιουργώντας παράλληλα και ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Είναι γνωστό πως η συμμετοχή συμπληρωματικών κλάδων του τουρισμού, αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία και το σύνολο της επιχειρηματικότητας ωφελείται, τόσο οικονομικά όσο και επικοινωνιακά, καθώς επιτυγχάνεται προβολή μέσω των ικανοποιημένων επισκεπτών. Άλλωστε, τουρισμός δεν μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μια γενικότερη φιλοσοφία, μια δυναμική μυσταγωγία τεχνικής, σεβασμού και προσφοράς. Σκεφτείτε πόσο επιπλέον θα μπορούσε να συνεισφέρει η μοναδική ηπειρώτικη γαστρονομία στους χώρους εστίασης, όταν αυτή θα συνδέεται με μια διαδρομή πολιτισμού και θα ακολουθεί ποιοτικά πρότυπα. Σκεφτείτε πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει ένα ισχυρό, γαστρονομικό πρότυπο στη δημιουργία του brandnameΉπειρος. Η «γαστρονομική μνήμη» είναι πάντα εξαιρετικά δυνατή. Επιπλέον, σκεφτείτε την παράδοση της Ηπείρου στη χειροτεχνία, σκεφτείτε το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας που ήδη παράγει στο χώρο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, οι οποίες με βάση και τα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Eurostat, απασχολούν στη χώρα μας 111.000 εργαζομένους (2014). Αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντλούν έμπνευση από την Ελλάδα και παράγουν για την Ελλάδα σε συνδυασμό με επίσης δυναμικούς και παραδοσιακούς κλάδους όπως η διαμονή και η εστίαση, μπορούν και πρέπει να ενταχθούν σε συνέργειες, πρέπει να δρουν συμπληρωματικά και να δρουν υπεύθυνα με κοινό στόχο την πρόοδο.

Η ανάπτυξή του τουριστικού προϊόντος δεν απαιτεί βαριές επενδύσεις, αλλά τη δημιουργία ισχυρού brand name και αυθεντικής φιλοσοφίας, μέσω ενεργών συμμαχιών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος και η «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου» κινείται στην κατεύθυνση αυτή.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουριστικός κλάδος της χώρας εν γένει, έχει καταγράψει αξιοσημείωτη επιτυχία και αντοχή, επιτυχία που πιστώνονται και όσοι είχαν εργαστεί για τη διαφοροποίηση της εικόνας του ελληνικού τουρισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτοντας ιδιαίτερο πολιτιστικό ίχνος, μπορεί να γίνει πιο εξωστρεφής, πιο φιλόξενη, πιο αποτελεσματική. Εμείς θα είμαστε εκεί, ενεργοποιώντας και την όποια στήριξη απαιτηθεί από το τοπικό παράρτημα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και τις Ομοσπονδίες στην Περιφέρεια Ηπείρου της ΓΣΕΒΕΕ.

Κλείνοντας θα ήθελα να χαιρετήσω και πάλι τις ενέργειες του Διαζώματος και να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο του Σωματείου, κ. Σταύρο Μπένο, που ως πρωτεργάτης και οραματιστής στηρίζει, με σθένος, το σχέδιο της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας στην ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και τη σύνδεση τους με την οικονομική πρόοδο. Η βιώσιμη, περιφερειακή ανάπτυξη, σε μια χώρα όπως η πατρίδα μας, περνάει μέσα από τον πολιτισμό και κυρίως περνάει μέσα από τις ουσιαστικές και δυναμικές συνεργασίες. Η ΓΣΕΒΕΕ θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

Προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, έχουμε υποχρέωση να ξαναδώσουμε ελπίδα στην νέα γενιά.

Αισιοδοξούμε για τα καλύτερα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έρχονται".

Περισσότερα: