Η ΓΣΕΒΕΕ θεματοφύλακας της ΕΓΣΣΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ συνυπέγραψε με τους κοινωνικούς εταίρους, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, και ΣΕΤΕ, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2018.

Η Γενική Συνομοσπονδία έχοντας πάντα αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, δεν αποκλίνει στιγμή από την σταθερή της θέση για αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως αναγκαίο προαπαιτούμενο, για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ομαλότητα στην αγορά εργασίας και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ : «Η αποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί ένα βήμα για την οικονομική δημοκρατία και κυρίως για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Παράλληλα αποτελεί τα αναγκαία βήματα που πρέπει να κάνουμε ώστε να συζητήσουμε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας εντός και εκτός συνόρων, την διάρθρωση και τις δυνατότητες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται σταθερά η ΓΣΕΒΕΕ με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των ΜμΕ, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που αποτελούν το 96% των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα».

Η ΓΣΕΒΕΕ ήταν, είναι και θα παραμείνει θεματοφύλακας της ΕΓΣΣΕ.