Επί δικαίων και αδίκων η ποινική δίωξη για οφειλές προς το Δημόσιο

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο αναφορικά με τις ποινικές διώξεις για οφειλές προς το Δημόσιο.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Κύριε Υπουργέ,

Ξεκίνησε πρόσφατα η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 3943/2011, δηλαδή η ποινική δίωξη των οφειλετών του Δημοσίου. Σε πολλές, όμως, από τις περιπτώσεις οφειλών για ΦΠΑ, η μη απόδοσή του δεν οφείλεται σε αμέλεια ή δόλο των επιχειρηματιών, αλλά στην καθυστέρηση πληρωμών του ίδιου του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, στην άρνηση συμψηφισμού οφειλών των πολιτών με αντίστοιχες οφειλές του Δημοσίου, αλλά και σε καθυστέρηση πληρωμών πελατών, λόγω μεγάλης μεταχρονολόγησης ή και ακάλυπτων επιταγών.

Η αναφορά αυτή επ’ ουδενί αφορά τους οφειλέτες που με ιδιοτέλεια δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και προς τους οποίους το Δημόσιο επεδείκνυε για χρόνια «περίεργη» ανεκτικότητα.

Είχαμε επισημάνει εξαρχής τα προβλήματα, προτείνοντας: α) τον άμεσο συμψηφισμό οφειλών με επιστροφές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου, β) άμεση καταβολή του ΦΠΑ (εντός 30 ημερών) μετά την έκδοση τιμολογίου είτε προς Δημόσιο είτε προς ιδιώτες (συναλλαγές με επιταγές), γ) σταδιακό περιορισμό του χρόνου μεταχρονολόγησης των επιταγών. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις μας αλλά αντίθετα επικράτησε ο κλασικός ελληνικός «στρουθοκαμηλισμός» που επιδεικνύει ο εκάστοτε νομοθέτης. Για μια ακόμα φορά, επιλέχθηκε η αυστηροποίηση των ποινών και ο στιγματισμός των επιχειρηματιών αδιακρίτως (επί δικαίων και αδίκων) με την αυτόφωρη διαδικασία.

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να επαναφέρουμε τις παρακάτω προτάσεις για να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον στο υπό διαμόρφωση νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

1) Άμεσος συμψηφισμός υποχρεώσεων επιχειρηματιών με οφειλές του Δημοσίου προς αυτούς.

2) Το Δημόσιο να σταματήσει να αποτελεί τον μεγαλύτερο «κακοπληρωτή» στην ελληνική οικονομία. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει αυτή η κατάσταση όχι μόνο με την ενσωμάτωση, αλλά κυρίως με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων της νέας Οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση της καθυστέρησης πληρωμών, όπου προβλέπεται η εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου εντός 30 ημερών.

3) Ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με το ΦΠΑ έχει να κάνει με τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (μεταχρονολογημένες επιταγές) αλλά και δημοσίων οργανισμών (ΟΤΑ κλπ) επί πιστώσει. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πωλητής του προϊόντος ή ο πάροχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συναλλαγή εντός μηνός ή τριμήνου στις ΔΟΥ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι θα λάβει το οφειλόμενο ποσό σε μεταγενέστερο χρόνο. Καλείται δηλαδή, η επιχείρηση εκδότης του τιμολογίου να καταβάλλει ΦΠΑ εντός μηνός, το οποίο θα εισπράξει μετά από πολλούς μήνες έως και χρόνια όταν πρόκειται για συναλλαγές με το Δημόσιο ή μετά από μήνες όταν πρόκειται για συναλλαγές με ιδιώτες (μεταχρονολογημένες επιταγές). Σημειωτέον, επίσης, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην καθυστέρηση πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωμής και όχι της φυσικής συναλλαγής. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει μια ριζική – αν και αναγκαία – μεταρρύθμιση, όπου η τήρηση βιβλίων να μπορεί να γίνεται σε ταμειακή βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα, έχει προχωρήσει σε τροποποίηση της Οδηγίας για το ΦΠΑ, με την Οδηγία 2010/45/EE. Έτσι θα λυθεί και το μεγάλο πρόβλημα της μη είσπραξης λόγω ακάλυπτων επιταγών (αποδεδειγμένα). 

Ως μέτρο, όμως, άμεσης εφαρμογής, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση συναλλαγής με πίστωση - επιταγή, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ποσό του ΦΠΑ στον πωλητή εντός ενός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου, επί ποινή μη αναγνώρισης του παραστατικού. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να ισχύει και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Ειδικά για συναλλαγές του Δημοσίου, ο ΦΠΑ του τιμολογίου να μπορεί να κατατίθεται απευθείας (π.χ από τη δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ), εντός μηνός, από την έκδοση του τιμολογίου απευθείας στις εφορίες.

Σημειωτέον ότι το Δημόσιο δεν εκδίδει ούτε καν μεταχρονολογημένες επιταγές. Απλώς καθυστερεί για μήνες και χρόνια να εκδώσει επιταγή πληρωμής από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

 

Κύριε Υπουργέ,

Είναι απαραίτητο να αποφευχθούν στο μέλλον πράξεις που αδικούν επιχειρηματίες, οι οποίοι διαπομπεύονται για λόγους που αντικειμενικά δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ θα υιοθετηθούν και θα ενταχθούν στο νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα. Με τις προτάσεις αυτές θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις σχέσεις Κράτους και πολιτών. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που αρμόζει σε ένα αναπτυγμένο κράτος για να προχωρήσει.