Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στην ημερίδα της Ακαδημίας Αβινιόν για τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών

Με τη συμμετοχή πλήθους εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, περιφερειακών αρχών, πανεπιστημίων και ινστιτούτων της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στη Νάπολι της Ιταλίας (στο συνεδριακό χώρο Mostra d’ OltreMare), η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Ακαδημία Αβινιόν και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν έπειτα από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων και καταστροφών.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των οργανώσεων και των επιχειρήσεων σχετικά με τη βέλτιστη ανταπόκριση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών και κοινωνιών στις επιπτώσεις που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές, την πλημμελή προετοιμασία και την ελλιπή ή αποσπασματική γνώση παρέμβασης. Παράλληλα, στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής αλληλεγγύης και ταχείας αντίδρασης που στόχο έχει την ελαχιστοποίηση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών στις περιοχές που υφίστανται τη μήνι των φυσικών φαινομένων.

Την έναρξη των εργασιών  της ημερίδας κήρυξαν η Πρόεδρος της Mostrad’ OltreMare κα. DonatellaChiodo και ο Αντιδήμαρχος της Νάπολι EnricoPanini, ενώ βιντεοσκοπημένη παρέμβαση έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και την διαχείριση κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης. Τις ειδικές πολιτικές τους για το στόχο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, παρουσίασαν οι αντιδήμαρχοι της Αθήνας κα. Μυριβήλη και της Θεσσαλονίκης κ. Δημαρέλος.

Η ΓΣΕΒΕΕ η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Γ. Καββαθά και το επιστημονικό στέλεχος Δ. Μπίμπα, εξέφρασε την υποστήριξή της στην ανάπτυξη πολιτικών και τεχνικών εργαλείων διαχείρισης κρίσεων όπως είναι η συγκρότηση μιας ενιαίας για την Ευρώπη επιτελικής και επιχειρησιακής μονάδας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (onestopemergencyshop/ taskForcefordisastermanagement), η δημιουργία ειδικού ταμείου αλληλεγγύης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, η εφαρμογή ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων καθώς και η ταχεία αποκατάσταση ζημιών). 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφερόμενος και στις πρόσφατες καταστροφές που υπέστη η Δυτική Αττική το 2017, καθώς και ο Σαρωνικός το προηγούμενο εξάμηνο, επεσήμανε, μεταξύ άλλων πως «οι επιπτώσεις της κρίσης στις χώρες της περιφέρειας δε συνίστανται μόνο σε διαμόρφωση όρων χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές πρόληψης, τη διάθεση πόρων για δημόσιες επενδύσεις και υποδομές. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής είτε έχουν κλείσει, είτε αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν», ενώ σε δήλωσή τουστα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπογράμμισε ότι «η ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική  και η αμοιβαία στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι σε κρίσεις που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης, αλλά  και συνιστά την καλύτερη απάντηση σε όλες τις φωνές που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις, ιδιαίτερα σήμερα που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια φάση έντονων διεργασιών και διαμόρφωσης μιας νέας ατζέντας  για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων».

Την ημερίδα χαιρέτισαν επίσης ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αβινιόν και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ κ. Παν. Γκόφας, ο εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ HenriMalosse, ο Διευθυντής της UEAPMELucHendrixx και ο εκπρόσωπος της ETUC κ. DaniloZuliani. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον επικεφαλής της Μονάδας Έκτακτης Αντιμετώπισης και Ασφάλειας κ. Billing, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής αντιμετώπισης κρίσεων έπειτα από φυσικές καταστροφές.

Στο β’ μέρος της ημερίδας, εκπρόσωποι από ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια της Ιταλίας παρουσίασαν πορίσματα μελετών σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου από τις φυσικές καταστροφές, και υπογράμμισαν την ανάγκη δημιουργίας πολιτικών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών, των επιχειρήσεων, των αρχών για την ασφαλή απόκριση πάνω στα ζητήματα των φυσικών καταστροφών κάθε μορφής (πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, μολύνσεις υδάτων).

Σχετικά αρχεία: