Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Τελευταία, γίνεται λόγος σχετικά με την πρόθεση της Δ.Ε.Η για αυξήσεις στα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη την τραγική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά, αλλά και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η όποια προσδοκία για αύξηση εσόδων από μία τέτοια κίνηση μόνο ως απώλεια επαφής με την πραγματικότητα μπορεί να θεωρηθεί. Σημειωτέον ότι το ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις, είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Είναι προφανές, ότι η όποια, έστω και ελάχιστη, αύξηση θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα τρων μεταποιητικών, και θα δημιουργήσει προσκόμματα στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για μείωση του κόστους και της τιμής των προϊόντων.

Με βάση και την έρευνα που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) τον Αύγουστο του 2011, περίπου 1 στους 3 επιχειρήσεις παρουσιάζει καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς των Δ.Ε.Κ.Ο., το μόνο που θα επιτύχει μία τέτοια κίνηση είναι να αυξήσει το ποσοστό των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν, συρρικνώνοντας τελικά και τα έσοδα της ΔΕΗ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και η διοίκηση της Δ.Ε.Η είναι ώρα να καταλάβουν ότι σε περίοδο κρίσης η επιπλέον επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δεν αυξάνει τα κρατικά έσοδα. Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιληφθεί, ότι τα όρια αντοχής και ανοχής νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν εξαντληθεί. Ο κίνδυνος για γενικευμένη αδυναμία πληρωμών κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ορατός όσο ποτέ.