Επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ στον Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου που αφορά τη μείωση των εισφορών των επιχειρήσεων στα συστήματα ανακύκλωσης

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Παπακωνσταντίνου, η ΓΣΕΒΕΕ εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων από το ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)  που μειώνουν την οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στη σημερινή συγκυρία.

Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση που παράγει στερεά απόβλητα (π.χ συσκευασίες) είναι υποχρεωμένη να συμβληθεί με ένα συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή μια εταιρία ανακύκλωσης, καταβάλλοντας μια εισφορά. Μία από αυτές τις εταιρίες ανακύκλωσης κατέθεσε στον ΕΟΔΣΑΠ σχέδιο που πρότεινε μείωση των εισφορών των επιχειρήσεων κατά 13%, τη στιγμή που άλλη εταιρία πρότεινε αύξηση κατά 100%! Παρά τη θετική γνώμη των υπηρεσιών του Οργανισμού, το σχέδιο της εταιρίας που προτείνει μείωση δεν έχει ακόμα εγκριθεί! Εκτός αυτού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ζήτησε να μην εγκριθεί κανένα σχέδιο προτού γίνουν εξωτερικοί έλεγχοι, κάτι ωστόσο που δεν προβλέπεται από το νόμο.

Είναι απαράδεκτο υπό τις δυσχερείς σημερινές συνθήκες να παρακωλύονται αποφάσεις που έχουν στόχο την οικονομική ελάφρυνση των παραγωγικών επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων, δηλαδή, που συγκρατούν την απασχόληση και αποτελούν την παραγωγική βάση της χώρας, συμβάλλοντας στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Είναι, επίσης, λυπηρό η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα η ανακύκλωση να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας από διάφορα οικονομικά συμφέροντα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε την γρήγορη προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα η οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων.