Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4439/2016 για την ασφαλή λειτουργία των πρατηρίων

Η ψήφιση του Νόμου 4439/2016 σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων σε ισόγεια κτηρίων επέφερε μια σειρά από αλλαγές και αναγκαίες παρεμβάσεις στις οποίες θα έπρεπε να προβούν οι πρατηριούχοι για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ασφαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. Η ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε το προηγούμενο διάστημα την πρωτοβουλία να καταθέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματική χωροθέτηση των υφιστάμενων πρατηρίων, το κόστος και τους όρους προσαρμογής των πρατηρίων στις διατάξεις του Νόμου. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς και ο Αντιπρόεδρος Γ. Ασμάτογλου (και πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ) σε διαδοχικές συναντήσεις και εκτεταμένη διαβούλευση με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Σπίρτζη (στις 2 και 8 Αυγούστου), ανέπτυξαν τις θέσεις και την επιχειρηματολογία τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ήταν δόκιμο να γίνει η μετάβαση και η προσαρμογή στο νέο καθεστώς λειτουργίας. Αναμένουμε από το Υπουργείο να λάβει μέριμνα και να προβεί στις τροποποιήσεις και να προωθήσει τις αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις ώστε το μέγιστο θέμα της ασφάλειας και της ορθής χωροθέτησης να γίνει με κανόνες, αλλά και όρους που δεν μεταφέρουν το κόστος προσαρμογής αποκλειστικά στους πρατηριούχους- επαγγελματίες, δίνοντας παράλληλα διέξοδο για την συνέχιση της λειτουργίας των πρατηρίων τους.