Συνέδριο Ε.Ε. (Βουδαπέστη, 24-25 Μαΐου 2011) - “Κινητοποίηση των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων για το μέλλον της Ευρώπης”

Στις 24 & 25 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Βουδαπέστη το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο συνέδριο συμμετείχαν πλέον των 400 εκπροσώπων χωρών της Ε.Ε. (υπουργοί, αντιπρόσωποι κυβερνήσεων, φορέων, οργανώσεων, επιμελητηρίων). Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, με τον Πρόεδρο της και μέλη του Ινστιτούτου Μικρών επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αξιολογηθούν οι έως τώρα πολιτικές και να αποφασιστούν νέες για τις Μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Όπως υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για την επιχειρηματικότητα, κ. AntonioTajani, η Ευρώπη για να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση δεν έχει άλλες λύσεις από το να στηρίξει και ενισχύσει με εφαρμοσμένες πολιτικές τις Μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ : “η Ευρώπη δεν μπορεί να αναζητήσει λύσεις από τις Μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναδιαρθρώσεων. Η νέα αναγεννημένη επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινήσει από τις Μικρές επιχειρήσεις, που είναι πιο ευέλικτες και καινοτόμες και δεν αποτελούν μόνο την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα τώρα, την κρίσιμη για την Ευρώπη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά της απασχόλησης”. Αν τα 23.000.000 των ΜΜΕ στην Ευρώπη προσλάμβαναν έστω και έναν εργαζόμενο δεν θα υπήρχε πρόβλημα ανεργίας. Οι δε νέες πολιτικές που θα αποφασιστούν πρέπει να είναι σχεδιασμένες χωριστά και διακριτά για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων (Πολύ Μικρές , Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες)”.

Ο κ. Tajani, τόνισε ότι επιδίωξη της Επιτροπής δεν είναι να κάνει «χάρη» στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά να επιτύχει μια «κοινωνική οικονομία» μέσω αυτών. Όχι η οικονομία για την οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη και των νέων συνθηκών που εξελίσσονται διαρκώς, ειδικότερα στο μεσογειακό χώρο και στη μέση ανατολή, ο ρόλος των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθίσταται και πολιτικά σημαντικός. Παράλληλα ο κ. Tajani, επισήμανε τον σημαντική συνεισφορά της μικρής επιχειρηματικότητας στη Περιφερειακή Ανάπτυξη, τονίζοντας για ακόμα μια φορά το πόσο σημαντικό είναι η ευρωπαϊκή αλλά και οι εθνικές νομοθεσίες να «καταλάβουν» τις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων. Στέλνοντας έτσι και μήνυμα, με αποδέκτες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών: «Αν θες να βοηθήσεις πρέπει πρώτα να καταλάβεις».

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ κ. TAJANI ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΩΝ

 

1ον. Η Ευρώπη δεν πρέπει να σχεδιάζει οριζόντιες πολιτικές γενικά για τις ΜΜΕ, διότι τελικά, όπως έχει αποδειχθεί έτσι ωφελούνται μόνο οι μεγαλύτερες εξ αυτών. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά και διακριτά πακέτα πολιτικών που να απευθύνονται ξεχωριστά στις Πολύ μικρές, τις Μικρές, τις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει ισόρροπη διάχυση των ωφελημάτων. Η Ε.Ε δίνει την ευχέρεια στις εθνικές κυβερνήσεις να εξαιρούν τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις από τους κανονισμούς που εφαρμόζονται κοινοτικά για την επιχειρηματικότητα, δίνοντας την μοναδική ευκαιρία να χαραχτούν εθνικές κάθετες πολιτικές σε θέματα μικρού επιχειρείν. Πάνω από 5,4 εκατμ. πολύ μικροί ευρωπαίοι επιχειρηματίες θα μπορούσαν να ευνοηθούν από τη ρύθμιση αυτή, προϋπολογίζοντας πιθανά εξοικονόμηση 6,3 δις. ευρώ.

2ον. Οι κανονιστικές διατάξεις, τα φορολογικά συστήματα και χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να είναι ξεχωριστά, οριοθετημένα, για τις Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι λάθος να σχεδιάζονται μέτρα για όλες τις επιχειρήσεις που τελικά μπορούν να εφαρμόσουν μόνο οι μεγάλες, δυσκολεύοντας έτσι την λειτουργία των Μικρών επιχειρήσεων, βγάζοντας τες ουσιαστικά εκτός αγοράς. Πρέπει να σχεδιάζονται πρώτα και αποκλειστικά για τις Μικρές.

3ον. Εφαρμογή συστημάτων, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχου των επιπτώσεων των προς ψήφιση νομοθετημάτων στις μικρές επιχειρήσεις. Ότι δεν θα είναι καλό για αυτήν τη κατηγορία των επιχειρήσεων πρέπει να απορρίπτεται. Δεν είναι καλό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη και τελικά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

4ον. Λιγότερες επιβαρύνσεις φορολογικές κ.λ.π. για τις Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις. Π.χ. για επιχειρήσεις με τζίρο κάτω των 2 εκ. € να υπάρχει η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής ΦΠΑ έως ότου αποπληρωθούν πλήρως από τους αγοραστές τα προϊόντα που τους έχουν πουλήσει (σημειωτέων ότι αντίστοιχη πρόταση είχε κάνει η ΓΣΕΒΕΕ πριν ένα μήνα προς την Ελληνική Κυβέρνηση η οποία όμως απορρίφθηκε).

5ον. Το μεγάλο πρόβλημα της Τραπεζικής χρηματοδότησης των Μικρών επιχειρήσεων δεν έχει λυθεί ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τουναντίον τώρα με την κρίση έχει επιδεινωθεί. Οι τράπεζες ζητούν μεγαλύτερες εξασφαλίσεις, που δεν μπορούν να δώσουν οι επιχειρήσεις. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι διέξοδοι εκτός του απευθείας δανεισμού από τις τράπεζες.

6ον. Στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι μόνο να ενισχυθούν απλώς οι Μικρές επιχειρήσεις, αλλά να υπάρξουν μέτρα που θα τους επιτρέπουν και προτρέπουν να γίνουν μεγαλύτερες. Καλύτερες, με περισσότερες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα οι Πολύ μικρές (κάτω από 10 εργαζομένους) που αποτελούν περίπου το 95% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

7ον. Κύριο ζήτημα για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, ειδικότερα για την μικρομεσαία επιχείρηση, αποτελεί η γραφειοκρατία. Υπολογίζεται ότι η μείωση της γραφειοκρατίας, θα μπορούσε να αποφέρει αύξηση στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, έως και 1,4%. Οι ήδη εφαρμοσμένες πολιτικές, υπολογίζονται να εξοικονομήσουν περίπου 7,6 δις. ευρώ, ενώ οι σχεδιαζόμενες πολιτικές δύνανται να εξοικονομήσουν επιπλέον 30,7 δις. ευρώ.

8ον. Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της απλοποίησης των κανονισμών για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί και η προαιρετική εφαρμογή ενός λογιστικού σχήματος, αποκλειστικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατμ. ευρώ.  Σύμφωνα με αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καθυστερούν την απόδοση Φ.Π.Α έως ότου λάβουν τις πληρωμές από τους πελάτες τους, περιορίζοντας έτσι το πρόβλημα ρευστότητας που πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν.

9ον. Παράλληλα με το μείζον θέμα της προβληματικής χρηματοδότησης, πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ, αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της μη έγκαιρης πληρωμής τους από το Δημόσιο. Η Ε.Ε από τον Οκτώβριο του 2010, έχει ήδη συμφωνήσει οι υποχρεώσεις του Δημοσίου να γίνονται εντός 30 ημερών, αλλιώς θα αποδίδονται έντοκα. Αυτό το μέτρο, στην πλήρη εφαρμογή του, αναμένεται να αποφέρει επιπλέον 180 δις ευρώ ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

 

Στα πλαίσια αυτά, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani θεσμοθέτησε ένα δίκτυο εντεταλμένων των Κρατών Μελών για θέματα που αφορούν τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (SME envoys). Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε κυβέρνηση, και από την Ελλάδα. Φιλοδοξία του δικτύου, είναι να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές διοικήσεις θα δίνουν την πρέπουσα σημασία και προτεραιότητα στις ΜΜΕ στην εκάστοτε νομοθετική διαδικασία ή κανονισμό, που θα αφορά το μικρό επιχειρείν. Το όλο εγχείρημα εντάσσεται στα πλαίσια της νομοθετικής πράξης για τις ΜΜΕ (SBA) σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια πιο συντονισμένη δράση υπέρ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις παραγωγικές έχει υποχωρήσει σε πολιτικό επίπεδο, και  με την συνδρομή φορέων μεγάλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν εν μέσω της ιδιαίτερης ελληνικής κρίσης, να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και ευκαιρίες κατ αποκλειστικότητα.

Πρέπει να καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση ότι η απασχόληση, η παραγωγή και η επενδυτική προσπάθεια δεν πρόκειται να υπάρξουν στην Ελλάδα, αν δεν προϋπάρξει κινητοποίηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε μικρή και σε πολύ μικρή κλίμακα. Γεγονός που επισημαίνεται σε όλη την Ευρώπη και στην Κομισιόν.

Στην Ελλάδα επιχειρείται το  τελευταίο χρόνο, σε αντιδιαστολή με όλη την υπόλοιπη Ε.Ε, να «κερδηθεί» η «ρεβάνς» της τουλάχιστον ιδεολογικής μάχης που είχε χαθεί την τελευταία δεκαετία από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις προς όφελος της μικρής επιχειρηματικότητας και έχει και έχει σχέση με την ανάδειξη του  σημαντικού ρόλου των ΜΜΕ, για την οικονομία, την κοινωνία και τις θέσεις εργασίας.