Περί εκβιαστικής απαίτησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για υπογραφή νέας σύμβασης – μνημονίου έως τις 24/03/2017

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, απέστειλε η ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την εκβιαστική απαίτηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. για υπογραφή νέας σύμβασης έως τις 24/03/2017. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ (ΠΟΕΠΠΠ) ενημέρωσε έγκαιρα το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ για τα προβλήματα του κλάδου των πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ στις 17 Ιανουαρίου 2017. Το θέμα τέθηκε και στο Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεδρίαση στις 18-1-2017, αναλυτικά από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΠΠΠ κ. Κυριάκο Τοπτσίδη, μέλος Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ, καθώς αναφέρεται και στα ανά χείρας μας πρακτικά του Προεδρείου.

Η επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών έχει ως εξής:

Ο κλάδος των πρακτόρων ΟΠΑΠ, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι επαγγελματικοί κλάδοι στην χώρα μας, έχουν πληγεί έντονα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και την εφαρμογή της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία αυτά χρόνια ο τζίρος των πρακτόρων ΟΠΑΠ παρουσιάζει πτώση περίπου 40%. Οι μεταβιβάσεις, απόρροια της δραματικής πτώσης του τζίρου, έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, καθώς 1 στα 3 πρακτορεία έχουν αλλάξει ιδιοκτησία. Επιπροσθέτως τα κέρδη των πρακτορείων είναι πολύ περιορισμένα και λόγω της θεαματικής αύξησης της φορολογίας. O κλάδος των Πρακτόρων της ΟΠΑΠ, ο οποίος αριθμεί χιλιάδες οικογενειακές επιχειρήσεις υψηλότατης φορολογικής και ασφαλιστικής εισφοράς, υφίσταται τους τελευταίους μήνες αφόρητες πιέσεις σε βάρος της επιχειρηματικής αντοχής του από την ΟΠΑΠ, Ανώνυμη Εταιρία 100% πλέον ιδιωτικών συμφερόντων.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά πως το υπάρχον θέμα δεν είναι απλά ένα ζήτημα αναγόμενο στο στενό πλαίσιο της εμπορικής σχέσης μίας εταιρίας με το δίκτυο των συνεργατών της. Πρόκειται για ζήτημα εθνικής σημασίας, καθώς αφορά τη νόμιμη λειτουργία του μονοπωλιακού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη διασφάλιση αυτού, που σύμφωνα με τη νομολογία των εθνικών και των κοινοτικών δικαιοδοτικών οργάνων, μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο δια της άσκησης επαρκούς εποπτείας και ελέγχου από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π.), που συστάθηκε ακριβώς για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση στην ΟΠΑΠ του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και το μονοπώλιο αυτής, το οποίο τελεί στα όρια ανοχής της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, προϋποθέτει τη διασφάλιση αυστηρής εποπτείας και ελέγχου και αφετέρου την εξυπηρέτηση του στόχου του ελέγχου και του περιορισμού της εξάπλωσης των τυχερών παιγνίων. Οι νέες συμβάσεις που εκβιαστικά επιβάλλονται από την εταιρεία δεν εξυπηρετούν αλλά αντιστρατεύονται τους παραπάνω όρους, χωρίς την επίκληση οιουδήποτε υπέρτερου λόγου Δημοσίου Συμφέροντος. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχοντας ως αφορμή τον «Κανονισμό Πρακτόρων» της Ε.Ε.Ε.Π., ασκεί καταχρηστικά αρμοδιότητες και παρεμβαίνει σε πεδία, που εκ του νόμου ανήκουν αποκλειστικά στην ανεξάρτητη Αρχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ιδιότητες του Ελεγκτή και του ελεγχόμενου συγκεντρώνονται πλέον σε ένα και το αυτό πρόσωπο, την ΟΠΑΠ, ήτοι μία επιθετικά κερδοσκοπική εταιρία 100% ιδιωτικών συμφερόντων.

Όπως είναι γνωστό η επεκτατική πολιτική της ΟΠΑΠ ήδη έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αξιώνει αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα VLTs (έτερος Κανονισμός της Ε.Ε.Ε.Π. του Νοεμβρίου 2016 - ΦΕΚ Β’ 3528/01.11.2016) και καλεί σε αποχή από την εφαρμογή του.

Η ΓΣΕΒΕΕ αντιλαμβάνεται πως η ΟΠΑΠ Α.Ε., εκμεταλλευόμενη την πρόδηλη, όπως προκύπτει, έλλειψη επαρκούς εποπτείας και ελέγχου εκ μέρους όλων των εκάστοτε αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένης πρωτίστως της προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτημένης Ε.Ε.Ε.Π., με αθέμιτα μέσα, όπως εξώδικα και εκβιασμούς, επιβάλλει την υπογραφή νέων συμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά παράνομων και καταχρηστικών όρων και συνιστούν κατάχρηση της μονοπωλιακής θέσης, που το Ελληνικό Δημόσιο της έχει εμπιστευθεί, ακόμη και καθ’ υπέρβαση των ευρύτατων ορίων που της απονέμει ο εν λόγω Κανονισμός. Η λογική του "Υπογράψτε τις νέες συμβάσεις μέχρι 24.3.2017 ή βρείτε άλλη δουλειά", δεν μπορεί να αποτελεί βιώσιμη λύση και επιλογή. Η κατάχρηση της υπερδεσπόζουσας θέσης της εταιρείας, με την οποία επιδιώκεται η μεταβολή των όρων της σύμβασης, χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση με τα όργανα εκπροσώπησης, αποτελεί έναν καθαρό εκβιασμό, ο οποίος διαταράσσει ένα εκ των δομικών στοιχείων της έννοιας του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που είναι το κοινωνικά ελεγχόμενο, αποκλειστικό και αμιγές δίκτυο.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ζητά την παρέμβαση σας ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να τεθούν όρια στην επεκτατική πολιτική της ΟΠΑΠ. Σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μόνο μέσα από τη διαπραγμάτευση των εμπλεκομένων φορέων, μπορούν να διευθετηθούν, βιώσιμα, θέματα όπως η προμήθεια, οι ρυθμίσεις στα δικαιώματα των Πρακτόρων, το ωράριο λειτουργίας, οι μεταβιβάσεις κ.α. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε πως το μονοπώλιο συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις και όχι ασυδοσία μέσω ενός παράνομου Κανονισμού και μίας λεοντείου συμβάσεως, τα οποία λεηλατούν κεκτημένα και κερδοσκοπούν σε βάρος Πρακτόρων. Ακολουθεί σχετικό Υπόμνημα με όλες τις αλλαγές που ζητούνται στην νέα σύμβαση.

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, στον αγώνα για την προστασία του κλάδου και των νόμιμων δικαιωμάτων μας, αλλά και για την επικράτηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η νέα σύμβαση μεταβάλλει ριζικά τη μέχρι σήμερα σχέση συνεργασίας με την ΟΠΑΠ, εισάγοντας:

1. Εγγυημένη μείωση της προμήθειας έως το 2021. Δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της προμήθειας σε άγνωστο ποσοστό από το 2021 και μετά.

2. Υποχρέωσή μετεγκατάστασης Πρακτορείου εφόσον η ΟΠΑΠ το απαιτήσει, χωρίς να αναλαμβάνει αυτή το κόστος μετεγκατάστασης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η ΟΠΑΠ: «μπορεί να καλύψει το κόστος μετεγκατάστασης του Πράκτορα, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά, παρακρατώντας το σχετικό κόστος από την Προμήθεια του Πράκτορα» (βλ. άρθρο 5 παρ. 9 της νέας σύμβασης). Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για το κόστος υποδομής που διατέθηκε στο παλιό πρακτορείο και για την πελατεία που χάνεται.

3. Υποχρέωσή ανακαίνισης Πρακτορείου ή διαρρύθμισής του ή αγοράς πρόσθετου εξοπλισμού, σύμφωνα πάντοτε με τις εκάστοτε απαιτήσεις της ΟΠΑΠ.

 4. Υποχρέωση να μεταβολής με ίδια δαπάνη τον τύπο του Πρακτορείου, πχ με την τοποθέτηση VLTs, το κόστος των οποίων θα καλύψει ο Πράκτορας, αν όμως δεν επιτευχθούν συγκεκριμένοι τζίροι, η ΟΠΑΠ κρατά το δικαίωμα να αφαιρέσει δίχως κάλυψη το κόστος επιβάρυνσης.

5. Υποχρέωσή σου να δεχτείς ότι η ΟΠΑΠ έχει δικαίωμα να μοιράζει σε κάθε πρακτορείο, όποια και όσα παιχνίδια επιθυμεί, ενώ μέχρι σήμερα διαθέτεις ενιαία άδεια πρακτόρευσης όλων των παιχνιδιών

6. Υποχρέωσή κάλυψης του κόστους τηλεπικοινωνιακής υποδομής για να εγκαταστήσει η ΟΠΑΠ τερματικά όπου θα παίζουν κατ’ ευθείαν οι παίκτες δίχως δελτίο. Σημειωτέον, ότι η νέα τηλεπικοινωνιακή γραμμή έχει βεβαίως πολύ ακριβότερο τιμολόγιο.

7. Υποχρέωσή κάλυψης εξολοκλήρου του κόστους της νέας τηλεπικοινωνιακής γραμμής, χωρίς πλέον δέσμευση της ΟΠΑΠ να συμμετέχει κατά 30% στο κόστος, όπως έπραττε μέχρι σήμερα.

8. Υποχρέωσή εκπαίδευσης πελατών για την ανταγωνιστική πλέον διαδικτυακή διεξαγωγή των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ.

9. Κατάργηση του δικαιώματός μεταβίβασης του πρακτορείου σε τρίτους. Επιτρέπεται περιορισμένα και μόνο σε περιπτώσεις θανάτου, αναπηρίας και συνταξιοδότησής.

10. Πολλαπλασιασμός των λόγων και των δυνατοτήτων της ΟΠΑΠ για καταγγελία της σύμβασης σου, χωρίς αποζημίωση.

11. Ρητή πρόβλεψη συμφωνίας, εκ των προτέρων, με οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή/προσθήκη στη σύμβαση (άγνωστο ποιες), ήθελε επιφέρει μονομερώς είτε η ΟΠΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα της ίδιας ή όσων άλλων εταιρειών ήθελε συνεργαστεί στο μέλλον (άγνωστο ποιες).

Και το κυριότερο,

12. Κατάργηση της σαφούς πρόβλεψης που υπάρχει στην υφιστάμενη σύμβαση, ότι οι Πράκτορες αποτελούν το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ. Θα μπορεί δηλαδή η ΟΠΑΠ να δημιουργεί και παράλληλο φυσικό δίκτυο πρακτορείων που φυσικά θα ανταγωνίζεται το ήδη υπάρχον.

Είναι προφανές ότι η αποδοχή των όρων αυτών δημιουργεί σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας της συντριπτικής πλειοψηφίας των πρακτορείων. Παράλληλα πρόκειται για όρους παράνομους και καταχρηστικούς στο σύνολό τους.