Προστασία των καταθέσεων (Ν. 3714/2008)

Λόγω του κλίματος ανασφάλειας που επικρατεί τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στους καταθέτες, η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, επανάφερε παλαιότερο αίτημά της προτείνοντας τα ακόλουθα:

"Απαιτείται άμεση παρέμβαση εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία να υπογραμμίζει με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι οι καταθέσεις σε ευρώ δεν διατρέχουν απολύτως κανένα κίνδυνο. Επιπροσθέτως και πριν ακόμα λήξει η ισχύς του Ν. 3714/2008 (έως 31/12/2011), σύμφωνα με τον οποίο το κράτος εγγυάται καταθέσεις μέχρι ύψους 100.000 € ανά φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατό ανάλογη νομοθετική παρέμβαση για επιμήκυνση της περιόδου «προστασίας» που ορίζει ο εν λόγω νόμος για επιπλέον τρία έτη (έως 31/12/2014).  Να δοθεί, έτσι, και το κατάλληλο μήνυμα στους καταθέτες.

Πρέπει, επίσης, να επεκταθεί η ισχύς του νόμου - για το ίδιο ύψος χρηματικού ποσού - και στους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων.

Η «αιμορραγία» των τραπεζικών καταθέσεων σε συνδυασμό με την ακατάσχετη φημολογία πρέπει να σταματήσει το συντομότερο."