Συνέδριο Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + NAAGRCY

cv photo calleja

Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκαν δια του Προέδρου της κ. Γιώργου Καββαθά και υπηρεσιακών παραγόντων στο Συνέδριο Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “NAAGRCY” Εθνικές αρχές για τη Μαθητεία: Οι επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με τον Δ/ντη του CEDEFOPκ. JoachimJamesCalleja, τον οποίο ενημέρωσε για τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η Συνομοσπονδία στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμφώνησαν να συσφίξουν τις σχέσεις συνεργασίας.

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΒΕΕ Γ. ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEDEFOP

«Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Cedefop για τη φιλοξενία του συγκεκριμένου Συνεδρίου, αλλά και την έμπρακτη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς, από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Κύπρο να αναπτύξουν κοινές δράσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη μαθητεία.

Νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι μια καλά δομημένη και αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση με έμφαση στο δυικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει σχολείο και μάθηση μέσω απασχόλησης σε επιχείρηση, διανοίγει νέους δρόμους και προοπτικές.

Είναι πιθανό, επίσης, ότι μπορεί να αποτελέσει συνισταμένη ενίσχυσης και αντιμετώπισης μιας σειράς προβλημάτων που προέρχονται από το δοκιμαζόμενο, όλα αυτά τα χρόνια, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παράλληλα είναι μια πολύ σημαντική διέξοδος για τους νέους –και όχι μόνο- ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης και ιδίως τα δραματικά ποσοστά της ανεργίας.

Στο συγκεκριμένο όμως σημείο, θα ήθελα να θέσω και κάποιους προβληματισμούς για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ και που αποτελούν όπως γνωρίζετε την μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Και ειδικότερα των επιχειρήσεων που έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής δυσχέρειας που χαρακτηρίζει το οικονομικό τοπίο της χώρας μας εδώ και 7 περίπου έτη.

Είναι γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συστηματικά μια μεροληπτική θεώρηση για τις μικρές επιχειρήσεις. Μεταξύ των επιχειρημάτων που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ξεχωρίζω την υποτιθέμενη «αδυναμία» τους να στηρίξουν αναπτυξιακές προοπτικές, τη χαμηλή τους παραγωγικότητα και την έλλειψη εξωστρέφειας και καινοτομίας. 

Η πραγματικότητα είναι ότι οι ΜμΕ συχνά «ενοχοποιούνται» για τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομικής δομής σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ότι πραγματικά τούς αντιστοιχεί. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στα διάφορα προγράμματα και έργα δεν λαμβάνονται ουσιαστικές πρόνοιες και συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή έχουν περισσότερη ανάγκη από νέες γνώσεις, δεξιότητες, νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές.

Σε καμία περίπτωση, δε θα ήθελα να μας απαλλάξω από τις όποιες δικές μας ευθύνες, ούτε να ωραιοποιήσω τα προβλήματα που όντως υπάρχουν σε πολλές οικονομικές μονάδες, αλλά το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων δε θα δώσει χώρο στην αναπτυξιακή προοπτική, το αντίθετο θα συμβεί. Αυτό δεν είναι πρόγνωση. Το έχουμε δει ήδη να συμβαίνει. Περισσότερες από 200.000 μικρές επιχειρήσεις χάθηκαν μέχρι τώρα από την κρίση χωρίς αυτό να φέρει κάποια ανάπτυξη. Αντιθέτως, μειώθηκαν τα εισοδήματα, η κατανάλωση και η παραγωγή. Αυξήθηκε η ανεργία, η μετανάστευση και το ιδιωτικό χρέος.

Οι πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εναλλακτική αυτή θεώρηση: Να θέσουν τις μικρές επιχειρήσεις στο επίκεντρο των οικονομικών πολιτικών! Ο νέος αναπτυξιακός χάρτης πρέπει να δώσει έμφαση στην ενεργοποίηση της μικρής βιοτεχνίας, στο ρόλο των ΜμΕ, τόσο ως προς την απασχόληση που θα προκαλέσουν, όσο και ως προς την κατανομή της παραγόμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο.

Κυρίες και κύριοι,

Η ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και η παραγωγή και διάχυση της γνώσης είναι δυο αδιαχώριστες διαστάσεις στο σημερινό τεχνολογικά αναπτυγμένο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Η μετατροπή των ΜμΕ σε ποιοτικούς χώρους μάθησης θα μπορούσε να συμβάλλει έμπρακτα στην επίτευξη των παραπάνω στόχων! Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όχι μόνο οι κρατικές αρχές αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Αλήθεια, δεν θα μπορούσε η συμμετοχή των ΜμΕ σε προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της δημιουργίας ενός καταρτισμένου εργατικού δυναμικού; Δεν θα μπορούσε να συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια μέσω των δεσμών που αναπτύσσονται από την τακτική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, τοπικής κοινωνίας και σχολών μαθητείας;

Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αναπτυξιακό πυλώνα που σχετίζεται με τη μείωση της ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος εξ’ αυτών παραμένει στις επιχειρήσεις που μαθητεύει;

Και τέλος! Δεν θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε οι ίδιες οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω της διαρκούς συνεργασίας τους με το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό του κλάδου που σε πολλές περιπτώσεις, είναι φορείς νέων ιδεών και πρακτικών;

Η απάντηση σ’ όλα αυτά προφανώς είναι ΝΑΙ! Υπό μια προϋπόθεση: Ότι θα αναπτυχθεί και στην χώρα μας ένα αποτελεσματικό σύστημα μαθητείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τόσο των μαθητευόμενων όσο και των επιχειρήσεων.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα που περνάει από συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως:

  • Η διαμόρφωση ειδικοτήτων και προγραμμάτων σπουδών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς σε δεξιότητες
  • Η υιοθέτηση κινήτρων τόσο οικονομικών όσο και μη οικονομικών για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας, μια παράμετρος που μέχρι τώρα δυστυχώς μας έχει απασχολήσει ελάχιστα
  • Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες και έμφαση στην εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: σχολείο, μαθητευόμενος, επιχείρηση
  • Kαι φυσικά η αποφυγή πληθώρας παρεμφερών δράσεων και προγραμμάτων μάθησης στο χώρο εργασίας, οι οποίες μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά στη συμμετοχή των επιχειρήσεων

Μολονότι, στα περισσότερα από τα ζητήματα που μόλις προανέφερα, έχουν υπάρξει σαφή βήματα προόδου, παρ’ όλα αυτά είναι γεγονός ότι ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά ώστε η μαθητεία να μπει στην «καθημερινότητα» των Μικρών επιχειρήσεων. Ειδικά τώρα που η ανάγκη για θέσεις μαθητείας στην Ελλάδα, είναι πιο μεγάλη από ποτέ, είτε εξαιτίας των αναγκών της αγοράς είτε εξαιτίας των αλλαγών στην Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Δεν θα ήθελα όμως να μακρηγορήσω παραπάνω.

Θα κλείσω απλά λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι φορείς στην Ελλάδα έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση ώστε να είμαστε ώριμοι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος μαθητείας. Προφανώς προγράμματα όπως το συγκεκριμένο έχουν συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Είναι άλλωστε αξιοσημείωτη η συμβολή φορέ

a

ων και οργανισμών από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν μεταδώσει συγκεκριμένες πρακτικές και εμπειρίες, από αποτελεσματικά συστήματα μαθητείας. 

Νομίζω λοιπόν ότι πλέον έχει έρθει η ώρα ώστε αυτή η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, να αρχίσει να μετουσιώνεται σε πράξη.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.»

Τέλος, πραγματοποιήθηκε και διμερής συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ και του Γενικού Πρόξενου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. WalterStechel. Ατζέντα της συνάντησης αυτής ήταν η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας τόσο σε θέματα μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης όσο και επιχειρηματικότητας, και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού.