Εκλογή νέας Γενικής Γραμματέα της UEAPME

H Véronique Willems εξελέγη ομόφωνα νέα Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME, η Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Ένωση των ΜμΕ), στη Γενική Συνέλευση της, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου. Θα αναλάβει καθήκοντα από τον Ιανουάριο του 2017 και θα διαδεχτεί τον PeterFaross, που ηγήθηκε της UEAPME κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Από το 2009, είναι Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών υποθέσεων στην UNIZO (οργάνωση μέλος της UEAPME από το Βέλγιο) και υπήρξε αρμόδια προώθησης για πολιτικές που επηρεάζουν τις ΜΜΕ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Ιανουάριο του 2016, ορίστηκε αναπληρώτρια του εκπροσώπου των ΜΜΕ του Βελγίου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η κα Willems ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην UNIZO το 1999 ως Στέλεχος Πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής ΜΜΕ και στη συνέχεια εργάστηκε στο περιφερειακό γραφείο (Φλαμανδικής Βραβάντης & Βρυξελλών) ως υπεύθυνη προώθησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, προγραμμάτων καθοδήγησης και ατομικής συμβουλευτικής επιχειρηματιών. Η κα Willems έχει πτυχίο Νομικής από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (VrijeUniversiteitBrussels) και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Εμπορικές επιστήμες/ Διοίκηση επιχειρήσεων από τη Φλαμανδική Ανώτατη Οικονομική Σχολή (VLEKHO). 

Η ΓΣΕΒΕΕ συγχαίρει  την κα. VéroniqueWillems, εκφράζοντας την πεποίθησή της πως θα συνεχίσει δυναμικά την πορεία της και θα σταθεί αρωγός των θεμάτων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και από τη θέση της Γενικής Γραμματέα της UEAPME.