Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε σεμινάριο της ΕΟΚΕ για την μετανάστευση «Επικοινωνώντας την Μετανάστευση – Communicating Migration»

Η μετανάστευση, ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα που απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρώπη και την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε θέμα σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στην Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης και διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 με θέμα «Επικοινωνώντας την Μετανάστευση – Communicating Migration».

Την έναρξη του σεμιναρίου προλόγισε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γεώργιος Ντάσης και στόχος της ήταν να διερευνηθεί και να γίνει συζήτηση αναφορικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται στις κοινωνίες της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής, το ζήτημα της μετανάστευσης.

Με βάση το γεγονός ότι τα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πληροφόρηση στο ζήτημα της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης  και κατά συνέπεια στην διαμόρφωση άποψης στην κοινή γνώμη, εξετάστηκε ο βαθμός επιρροής τους αλλά και ο τρόπος παρουσίασης του θέματος τόσο στο  επίπεδο των τοπικών κοινωνιών στις οποίες απευθύνονται όσο και στις χώρες καταγωγής των προσφύγων – μεταναστών.

Ταυτόχρονα εξετάστηκε και ο ρόλος των Κυβερνήσεων όσο και των Κοινωνικών Οργανώσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος και ειδικότερα ο τρόπος παρουσίασής του στο κοινό στο οποίο απευθύνεται ο καθένας.

Δεδομένου ότι το ζήτημα αφορά στο σύνολο των Πολιτών στο σεμινάριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων,  φορείς από κάθε τομέα όπως, δημοσιογράφοι,  ειδικοί επί του θέματος της μετανάστευσης, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, εκπρόσωποι οργανώσεων προσφύγων – μεταναστών καθώς και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών  και Διεθνών Οργανισμών με εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα.

Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. συμμετείχε στο Σεμινάριο και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Καββαθά, τον εκπρόσωπό της στην ΕΟΚΕ κ. Παναγιώτη Γκόφα και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Με το πέρας της εκδήλωσης διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των προσπαθειών, όλων των εμπλεκομένων μερών, τόσο των Κυβερνήσεων όσο και των Κοινωνικών Φορέων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.