Αναφορικά με τις Τράπεζες

Οι Τράπεζες είναι κράτος εν κράτει στην Ελλάδα και επιβάλουν τις θέσεις τους στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα συνεπικουρούμενες και από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Έχουν χρηματοδοτηθεί με δεκάδες δις ευρώ, τα τελευταία 2 χρόνια, από τον Έλληνα φορολογούμενο για να μπορέσουν να υπάρχουν ως επιχειρήσεις.  Την ίδια στιγμή ψαλιδίζονται μισθοί, συντάξεις και καταρρέουν από έλλειψη ρευστότητας μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
Πρέπει να υπάρξει αυστηρό δεσμευτικό πλαίσιο ώστε κάθε ευρώ διευκόλυνσης που τους παρέχεται να αποδίδεται για χρηματοδότηση αποκλειστικά στην πραγματική οικονομία με εύλογα επιτόκια. 
Διαφορετικά, τότε είναι που θα βουλιάξουμε όλοι μαζί: τράπεζες, επιχειρήσεις και κράτος.  Θα “ενταφιαστεί” κάθε αναπτυξιακή προοπτική.
Η ευθύνη στα Υπουργεία Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητος.