Δήλωση του πλειοψηφούντος συμβούλου Γ. Καββαθά της πλειοψηφούσας παράταξης ΠΑΣΚΜΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ για το αποτέλεσμα των εκλογών της ΓΣΕΒΕΕ

Η ύψιστη δημοκρατική διαδικασία της ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΓΣΕΒΕΕ διεξήχθη με υποδειγματικό τρόπο, όπως αξίζει στην ιστορία και την παράδοση των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων και της Συνομοσπονδίας.

Ο Συνδυασμός της ΠΑΣΚΜΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ανεδείχθη πρώτη δύναμη και για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία.

Η ΠΑΣΚΜΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στελεχώνεται από Συναδέλφους που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την προσήλωσή τους στην υπηρεσία των προβλημάτων των Επαγγελματιών των Βιοτεχνών και των Εμπόρων, διατηρώντας παράλληλα τις πολιτικές και ιδεολογικές τους καταβολές από τους χώρους που προέρχονται .

Η νίκη της παράταξης είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των Μελών της και εμένα προσωπικά, που είχα την τιμή και ευθύνη της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ κατά την προηγούμενη τριετία.

Οι εκλογές έγιναν χθες και τελείωσαν χθες! Σήμερα συνεχίζουμε όλοι μαζί γιατί τα προβλήματα των Κλάδων που εκπροσωπούμε και της Ελληνική κοινωνίας και οικονομίας είναι μπροστά και ενδεχομένως με οξύτερη μορφή.

Η συσπείρωση όλων των δυνάμεων είναι αναγκαία προκειμένου η Συνομοσπονδία να προβάλει και να διεκδικήσει με τρόπο αποτελεσματικό τα αιτήματα των Συναδέλφων και αυτά με γνώμονα το καλό της κοινωνίας, της Εθνικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και των Κλάδων που εκπροσωπούμε.