Συνάντηση Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ με τον κ. Πέδρο Πάεζ

Στις 10/03/2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ με τον κ. Πέδρο Πάεζ, πρώην Υπουργό Οικονομικών του Ισημερινού, συντονιστή της Τράπεζας του Νότου και μέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ, υπό τον νομπελίστα οικονομολόγο Τζόζεφ Στίγκλιτζ, για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και νομισματικού συστήματος.

Ο Πέδρο Πάεζ ενημέρωσε τη ΓΣΕΒΕΕ για μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί στη Λατινική Αμερική για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στις διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές που εφαρμόζονται είναι και ένας μηχανισμός συμψηφισμού στις συναλλαγές μεταξύ μικρών επιχειρήσεων, μια μορφή άτοκης αλλά ασφαλούς εμπορικής πίστωσης. Ο μηχανισμός αυτός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, με δεδομένη την παντελή έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων, την διακοπή της χρηματοδότησης από τις τράπεζες και τον στρεβλό τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, με την ελληνική «πρωτοτυπία» των μεταχρονολογημένων επιταγών.

Κατά τη συνάντηση, αντηλλάγησαν επίσης απόψεις και προτάσεις σχετικά με το ρόλο και τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων καθώς και των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ο κ. Παέζ ενημέρωσε τη ΓΣΕΒΕΕ ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με αντίστοιχους φορείς των μικρών επιχειρήσεων και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Γερμανία. Η κρίση και η αντιμετώπιση της περνάει μέσα από την ισχυροποίηση του ρόλου και της λειτουργίας των ΜΜΕ.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα προγραμματίζεται και μια συνάντηση των φορέων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανταλλαγή κάλων πρακτικών και τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και τεχνικά εφικτών προτάσεων για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.